Ujaruk

Sitecore Websupportimik suliariumannittussarsiuussineq

SITECORE WEBSUPPORTIMIK SULIARIUMANNITTUSSARSIUUSSINERMIK NALUNAARUT
21. oktobari 2016

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup matumuuna nalunaarutigisinnaavaa Sitecore websupportimut neqeroorutit tamarmik itigartinneqarmata, Suliariumannittussarsiuussinermut nalunaarummi immikkoortoq 8.3. naapertorlugu.

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmi digitali atorlugu attaveqaqatigiinnermut immikkoortortamik immikkut pilersitsinissamik aalajangerneq tunuliaqutaralugu neqeroorutit tamarmik itigartinneqarnissaat aalajangerneqarpoq.

Immikkoortortaq nutaaq 1. januaari 2017-i aallarnerfigalugu atuutilersinneqarpoq. Tamatuma nassatarisaanik immikkoortortap nammineq suliarisinnaasami qaffasissusissaanik aalajangersassaaq. Taamaaliortoqareerpat pisiortorfinnit avataaneersunit siunissami suliarineqartussat erseqqissaaffigineqarnissaat pisinnaalissaaq.

1. Suliassaq suliariumannittussarsiuunneqartoq

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit matumuuna Sitecore Websupportimut tunngatillugu isumaqatigiissutissaq suliariumannittussarsiuuppaa.

2. Neqeroortitseriaaseq

Suliariumannittussarsiuusseriaaseq tassaavoq ”tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussineq”, Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffeqarfianni, taassumalu ataani immikkoortortaqarfinni, nioqqutissanik kiffartuussinernillu suliariumannittussarsiuussisarneq pillugu Kaajallaasitaq 24.9.2010-meersoq naapertorlugu.

3. Suliakkiisup attaveqarfiginissaanut paasissutissat

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik

Saaffigisassat:

 

Postboks 1078

Sulianut siunnersorti

IT’eqarnermut inatsisileritooq

3900 Nuuk

Anne-Marie Pedersen

Erik Frydensberg-Holm

 

Emaili: ampe@nanoq.gl

Emaili: erfr@nanoq.gl

 

4. Tunineqarnissamut tunngavissarititat

Isumaqatigiissummi piumasaqaat tunngavigineqartussaq tassaassaaq ”neqeroorut akimigut naapertuunnerpaaq”. Piumasaqaatit allat, kiisalu suut imminnut naapertuunnermikkut pingaaruteqassusiat suliariumannittussarsiuussinermi piumasaqaatini allassimapput.

5. Piukkunnassutsimut il.il piumasaqaatit

Neqerooruteqartup piukkunnassutsimut piumasaqaatit minnerpaaffissaasa uppernarsarneqarnissaannut piumasaqaatit, suliariumannittussarsiuussinermi piumasaqaatini allassimallutik aalajangersarneqarsimasut, naammassisimassavai.

Tamatuma saniatigut neqerooruteqartup neqerooruteqarnerminut ilanngullugu ilumoorluinnarluni nalunaarut atsiorsimasoq nassiutissavaa, tamatumani uppernarsarniarlugu Neqerooruteqartoq neqerooruteqartitsinermi piumasaqaatini allassimasut ilaannik tunngaveqartumik neqerooruteqarnissamut ilaatitaannginnissamut tunngavissaqanngitsoq. Ilumoorluinnarluni neriorsuuteqarnermut uppernarsaat suliariumannittussarsiornermi atortussanut ilaavoq.

6. Neqerooruteqarnissamut killissarititaq

Neqeroorut Suliakkiisumit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 11.11.2016 nal. 16:00, kitaani nalunaaqutaq malillugu. Neqeroorutit piffissaliussap kingorna tiguneqartut itigartinneqassapput.

7. Suliariumannittussarsiuussinermi atortussat

Neqerooruteqarnissamut piumasaqaatit aamma atugassarititaasut, kiisalu suliariumannittussarsiuussaq pillugu paasissutissat erseqqinnerusut suliariumannittussarsiuussinermi atortussani, tassunga ilanngullugu nalunaarummi matumani aamma suliariumannittussarsiuussinermi piumasaqaatini allassimapput

Udbudsbetingelser Sitecore Websupport

Bilag A - K02 - Grønlandsk ret

Bilag B Tro- og loveerklæring

Bilag 1 - Tidsplan

Bilag 2 - Kundens IT-miljø

Bilag 3 - Leverancebeskrivelse

Bilag 4 - Dokumentation

Bilag 5 - Vedligeholdelse og support

Bilag 6 - Servicemål

Bilag 7 - Drift

Bilag 8 - Leverandørens modenhed

Bilag 9 - Ændringshåndtering

Bilag 9.1 Vejledning til Change Management Proces 15042015

Bilag 9.2 Procesflow vedr Change Management Proces 13052015

Bilag 10 - Samarbejdsorganisation

Bilag 11 - Kundens deltagelse

Bilag 12 - Leverancevederlag

Bilag 13 - Incitamenter

Bilag 14 - Prøver

Bilag 15 - Licensbetingelser

Bilag 16 - Databehandleraftale

Bilag 17 - Sikkerhed

Bilag 18 - Ophørsassistance