Ujaruk

Spørgsmål og svar

Spørgsmål
Vil udbudsgiver være åben overfor et mere begrænset, men tilsvarende adskilligt mere konkret tilbud, baseret på hvad tilbudsgiver – ud fra et mangeårigt kendskab til det grønlandske IT-landskab – vurderer at der vil kunne etableres en tilstrækkelig troværdig businesscase på, altså et tilbud på:

En ”Datafordeler version 1.0” med indbyggede udvidelsesmuligheder til senere indfrielse af sandsynlige fremtidige behov – udviklet og driftet under samme agile samarbejdsmodeller som hidtil har vist at sikre såvel governance som fremdrift i større offentlige grønlandske IT-komplekser?

Svar
Kunden kan ikke acceptere et tilbud, som ikke opfylder kravene i udbuddet og derfor er svaret på spørgsmålet nej. Jvt. i øvrigt Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladministration og underliggende enheder