Ujaruk

Atugassarititaasut aamma malittarisassat akuersissutinik tunniussaqartarnermut atatillugu

Nassaassaapput atugassarititaasut assigiissaakkat, aamma malittarisassat ikummatissanik - kulbrintinik – taakkualu assigisaannik ingerlatsinernut tunngatillugu. Malittarisassat taakkua assigiissaagaasut akuersissutinut kisermaassinertalinnut ikummatissanik ujarlernissanut, aamma akuersissutit kisermaassinertaqanngitsunut ikummatissanik ujarlernissanut pineqarput.

Ujarlerneq aamma iluaquteqarneq

Ikummatissanut - kulbrintinut - atatillugu akuersissutit assigiissaagaasumik ilusilikkamik akuersissummik tunngaviligaapput, sumiiffimmut qinnuteqarfiusumut naleqqussarneqartartut. Ikummatissanut akuersissut tunniunneqartarpoq kisermaassinertalimmik, ikummatissanik iluaquteqarnissamut sumiiffimmi aalajangersimasumi akuersissuteqarfiusumi, atugassarititaasut ersarinnerusunik aalajangersagaasut iluanni. Annertunerusunik paasisaqarnissat kissaatigigukku taava una tooruk.

 

Misissueqqaarnerit

Ikummatissanik ujarlernissamut misissueqqaarnernut akuersissut atugassaqartitsisanngilaq kisermaassilluni pisinnaatitaaffinnik ingerlatsinissanut atatillugu, ikiortaasinnaasunik aalajangiisoqarnissaanut sumiiffinni sorlerni ikummatissanik ujarlertoqarnissaanut. Takukkit ataaniittut pappialaatinut takussutissiat atugassarititaasunut assigiissaakkanut, misissueqqaarnermut tunngatillugu, aammalu misissueqqaarnissamut akuersissutip assinga.

Ingerlatsinissanut malittarisassat

Sinerissap avataani

Sinerissap avataani ingerlatsinerit pisassapput atugassarititaasut akuersissummi ersittut kiisalu Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit qinnuteqartarnermut, nalunaarusiortarnermut sinerissap avataani ikummatissanik ujaasilluni ingerlatsinerit pillugit Kalaallit Nunaanni malittarisassani atugassarititaasut naapertorlugit,(qillerinerit ilanngunnagit atugassarititaasut). 

Suliniutip qanoq annertussuseqarneranik allaaserinninneq

Qinnuteqaateqarnermut atatillugu ingerlatsinissanut malittarisassani allaaserineqartut naapertorlugit suliarineqartussanut, qinnuteqartup tunniutissavaa suliniutip qanoq annertussuseqarneranik allaaserinninneq, (scope of project) (kingusinnerpaamik 1. december) pinaveersaartitsinikkut iliuusissat eqqarsaatigalugit aamma avatangiisinut annertusiartortumik sunniutaasussat eqqarsaatigalugit. Suliniutip annertussusia aallaavigalugu Aatsitassarsiornermut atatillugu Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup (Avatangiisinut Aqutsisoqarfik) nalilersussavaa ingerlatsinissaq kissaatigineqartoq avatangiisinut sunniutissaqarnersoq sunniuteqarsinnaanersorluunniit, imaluunniit sunniutaasussanik peqarsinnaanersoq ingerlatsinissanut pilersaarutigineqartunut ingerlanneqartunulluunniit allanut atatillugu, taamalu avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermik ingerlatsisoqarnissaa pisariaqarnersoq. Takukkit pappialaatit ataaniittut.  

Nunami

Nunami ingerlatsinerit uuliamik akuiarneqanngitsumik iluaquteqarnermut atatillugu ingerlanneqassapput atugassarititaasut, akuersissummi ersittut, akuerineqarnermiittut kiisalu nunaannarmi ingerlatsinissamut malittarisassat aamma nalunaarusiortarnermut malittarisassat atuuttut naapertorlugit. (aamma nunami ingerlatsinernut ikummatissanik iluaquteqarnermut atatillugu atuuttuusut naapertorlugit):
Nunami ingerlatsinissanut akuersissummik qinnuteqaat, tamatumani aamma sumiiffimmi namminermi sulineq, takusaatitsineq il.il., misissueqqaarnissamut akuersissummik imaluuniit ujarlernissamut akuersissummik tunngaveqartoq tunniunneqarsimassaaq ingerlatsinissatut pilersaarutaasut kingusinnerpaamik qaammatinik marlunnik sioqqullugit:
Nunami sulianik ingerlatsisimanerit pillugit nalunaarusiornissamut piffissaliussaq qaammammik ataatsimik sivisussuseqarpoq, ingerlatsinerit naammassineqarneranniit, tak. ataaniittoq skema nalunaarusiornissamut atorneqartussaq, nunami ingerlatsisimanerit pillugit.

Silaannarmi

Silaannarmi ingerlatsisarnerit uuliamik akuiarneqanngitsumik iluaquteqarnissamik siunnerfeqartut ingerlanneqartassapput atugassarititaasut akuersissummi nalunaarneqartut naapertorlugit. Sulili Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik malittarisassiorsimanngimmat, silaannarmi periarfissat atorlugit ujarlernermik ingerlatsisarnissanut, taava Naalakkersuisoqarfiup malittarisassiai qinnuteqartarnermut, sulianik ingerlatsisarnernut aamma nalunaarusiortarnermut imaani ikummatissanik ujarlertarnernut, qillerinerit pinnagit atuupput, Kalaallit Nunaanni qinnuteqartarnermut aamma nalunaarusiortarnermut atatillugu taakkua qanoq naleqqutsigineri tunngavigalugit. Annertunerusumik ilitsersorneqarnissaq ikiorserneqarnissarlu pillugit qinnuigineqassaatit Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermillu Naalakkersuisoqarfik attavigeqqullugu.

Qillerilluni ujaasineq

Ikummatissamik iluaqutigineqartussamik qillerilluni ujaasinernut atatillugu malittarisassat suliaapput, ikiorserumallugit suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanni qillerinernik ingerlatsinissamik pilersaarusiortut, paasissutissanik ilitsersuutinillu aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi, malittarisassallu taassuminnga tunngaveqartuni piumasaqaataasut naapertorlugit. Malittarisassani ersarinnerusunik nassuiaasoqarpoq qanoq ittuni Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik pisinnaatitaanersoq allaaserinninnissanut, siunnersuinissamut aammalu qillerinissanik akuersissuteqartarnermut, tamatumunngalu atasunik ingerlatsisarnernut. Ujarlerluni qillerisarnernut atatillugu malittarisassat tunngaveqarput Naalakkersuisoqarfiup paasinninnerinik inatsisini piumasaqaataasunik, sinerissap avataani ingerlatsisarnernut atatillugu, ersarinnerusumik aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi allaaserineqartunik, aammalu taanna tunngavigalugu inatsisiliornernit malittarisassanik qinnuteqaateqartarnermut sinerissap avataani atortulersuusersortarnermut ikummatissanik ujarlernermut Kalaallit Nunaanni atatillugu, malittarisassat allat akuerisaasut ilanngullugit, soorlu Issittumi Siunnersuisoqatigiit maleruagassiaat.
Ujarlerluni qillerinissanik akuersissuteqartarnermi Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfiup ileqqussarititaasut NORSOK-meersut malippai.

Avatangiisinut sunniutaasussat pillugit nalilersuineq (VVM)

Pisinnaatitsissummik pigisaqartup pisariaqartitsineq naapertorlugu saqqummiuttassavai avatangiisinik nalilersuinermik suliat, (VVM) qinnuteqaammut ilanngullugit, sinerissap avataani uuliamik ujaasilluni qillerinissamik akuersissuteqarfigineqarnissamut tunngatillugu. Malittarisassat  pappialaatini takussutissiani ataani pineqartuniittut piginnaatitsissummik pigisaqartumut sammisuupput, avatangiisinik nalilersuinermik ujarlernermut, ineriartortitsinermut, nioqqutissiornermut, matusinermut aamma ikummatissanik qallorneqartunik assartuinermut Kalaallit Nunaata sineriaaniit pisunut tunngatillugu.

Inuiaqatigiinni piujuaannartitsisumik ingerlatsinermik nalilersuineq (VSB) aamma Suleqatigiinnermut isumaqatigiissut (IBA)

Pisinnaatitsissummik pigisaqartup inuiaqatigiinni piujuaannartitsisumik tunngavilimmik ingerlatsineq pillugu nalilersuineq (VSB) saqqummiutissavaa sinerissap avataani ujaasilluni qillerinissamut akuersissummik qinnuteqarnerminut atatillugu. VSB-mik nalunaarusiaq suliarineqartoq tunngavigalugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq suleqatigiinnissamut isumaqatigiissuteqassaaq (IBA-mut isumaqatigiissummik taaneqartartoq) killiliussassanik aalajangersaaviusumik suleqatigiinnermi, piginnaatitsissummik pigisaqartup aamma nunatsinni pisortat aamma kommunini pisortat akornanni, ineriartortitsinissamut periarfissat iluaqutigilluarneqarnissaat siunnerfigalugu, aammalu uuliasiornerup sunniutissai killilersimaarumallugit.

Ilanngussaq_A_Skabeloni ullunut pingasunut ingerlatsisimanermut nalunaarusiaq.docx (Tuluttut)

Ilanngussaq_C_Skabeloni tigusivinnermut.docx (Tuluttut)

Ilanngussaq_D_Sillimmasiinissamut piumasaqaatit.pdf (Tuluttut)

Ilanngussaq_E_Angallammik nakkutilliinermut aaqqissuussineq pillugu paasissutissat.pdf (Tuluttut)

Ilanngussaq_Fa_Paasissutissanik nalunaarsuilluni nalunaarusiortarneq.pdf (Tuluttut)

Ilanngussaq_G_FLO-mit ulluinnarni ingerlatsineq pillugit nalunaarut (Fisheries Liaison Officer).docx (Tuluttut)

Ilanngussaq_H_Malittarisassat peqqinnissamut tunngasunik aaqqissuussinernut nakorsaatitsigullu sillimaniarnermut.pdf (Tuluttut)

VVM-imut ilitsersuusiat sinerissap avataani ingerlatsinermi uuliamik ujarlerluni aamma iluaquteqarluni.pdf (Tuluttut)

VVM-imut malittarisassat nunap naqqata sananeqaataanik paasiniaalluni qillerinernut.pdf (Tuluttut)

Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuisarnermut malittarisassat.pdf (Tuluttut)

Malittarisassat qinnuteqartarnermut, sulianik ingerlatsineq pillugu nalunaarusiortarnermut ikummatissanik ujarlertarnermut atatillugu.pdf (Tuluttut)

Suliniutip qanoq annertussuseqarnera pillugu nalunaarusiortarnermut malittarisassat, sinerissap avataani uuliasiorluni misissuisarnernut.pdf (Tuluttut)

Atuagaq ilitsersuut, timmissat imarmiut aamma immami uumasut pillugit misissuisarnernut.pdf (Tuluttut)