Search

Legislation

Legislation is available in Danish and Greenlandic only.

Energy

Large scale projects

 • Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 
  Loven sikrer, at storskalaprojekter kan gennemføres, uden at det medfører en stigning i det generelle løn- og omkostningsniveau, der vil påvirke det øvrige erhvervsliv og samfundsøkonomien i en negativ retning.

  Loven definerer storskalaprojekter som følgende:
  - Projekter hvor anlægsomkostninger overstiger fem milliarder kroner
  - Projekter hvor behovet for arbejdskraft ved udførelsen af anlægsaktiviteter, som overstiger den ledige og tilgængelige arbejdskraft i Grønland
  - Projekter hvor krav til teknisk og økonomisk kapacitet hos virksomheder, der udfører anlægsaktiviteter, overstiger grønlandske virksomheders kapacitet i teknisk eller økonomisk henseende.