Search

Library

Publications available in Danish and Greenlandic only.

Borgermøde 24. August 2015 - Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq


Udgivelsesår 2011

Fakta om Maniitsoq 2011


Udgivelsesår 2010

Rapporter og analyser der har at gøre med de samfundsmæssige og økonomiske aspekter af aluminiumsprojektet

Mobilitet i Grønland, sammenfattende analyse, februar 2010

Aluminiumsprojektets økonomiske betydning, NIRAS, januar 2010

Årlige kendskab- og holdningsundersøgelser


Udgivelsesår 2009

Redegørelse - om aluminiumsprojektets status og udvikling, oktober 2009

Beslutningsgrundlag for etablering af en aluminiumssmelter i Grønland

Environmental Resources Management (ERM), april 2009

SAMMENFATNING

Health Study


Udgivelsesår 2008

Aftale om omkostningsfordeling, september 2008

CRU rapport, kap. 5 om ejerskabsmodeller

Betragtninger om ejerskabsstruktur for aluminiumsværk mv. ud fra en skattemæssig synsvinkel, Deloitte, februar 2008

Følgeinvesteringer: De Byudviklingsmæssige konsekvenser ved etablering af en aluminiumssmelter i Grønland, januar 2008

Betænkning afgivet af Landstingets ad hoc udvalg vedrørende eventuel etablering af en aluminiumssmelter i Grønland, maj 2008

Tillægsaftale, august 2008


Udgivelsesår 2007

Arbejdsgrupperapport: Arbejdsmarkeds- og erhvervsudviklingsmæssige betragtninger i forbindelse med etablering af tung energikrævende industri i Grønland, Arbejdsgruppen for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvikling, marts 2007

Smeltersite rapporter - Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut, 2007

Forståelsesmemorandum mellem Grønlands Hjemmestyre og Alcoa Inc. (MoU), maj 2007

Nuuk smeltersite rapport

Redegørelse - om energiintensiv industri i Grønland, april 2007


Potentielle aluminium smeltersites i Sisimiut kommune