Hvad er et underhåndstilbud?

Et begreb der bruges i bygge og anlægsopgaver

Underhåndstilbud er en udbudsmodel der bruges i bygge- og anlægsopgaver, hvor udbyderen selv vælger op til 3 forskellige tilbudsgivere der får lov til at afgive tilbud på opgaven. Udbyderen kan selv vælge disse 3 firmaer.
Der er i den Grønlandske lovgivning krav om at bygge- og anlægsarbejder ikke må udbydes i underhåndstilbud hvis opgaven har en samlet værdi på over 500.000, med mindre:

1) omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, eller

2) kun en bestemt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre opgaven, eller

3) der er andre særlige grunde med afgørende vægt taler for at vælge en bestemt entreprenør.


Læs mere om lovgivningen i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med tillæg der kan findes under Lovgivning --> Bygge- og anlægsopgaver