Hvad er en "licitation"?

Et begreb der bruges i Bygge- og anlægsopgaver

Licitation er et begreb der bruges om udbud af bygge- og anlægsopgaver. Et "udbud" og en "licitation" er grundlæggende det samme, men udbud kan, afhængig af lande og lovgivning i disse, have faste rammer/bestemmelser for hvordan udbyderen skal udbyde opgaver og agere undervejs i udbuddet.

I bygge- og anlægsopgaver i Grønland er der et forholdsvist detaljeres og lovfast regelsæt som udbyder skal følge, hvilket understreges ved at kalde det for "licitation". Regelsætte beskriver bl.a.: 

1) hvordan et udbud offentligøres
2) hvordan det skal gøres muligt at afgive tilbud
3) hvem der får hvilke informationer hvornår
4) hvordan udbydende skal agere undervejs i forløbes
5) hvordan de indkomne tilbud vurderes.
Disse bestemmelser har til formål at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

Læs mere om lovgivningen i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med tilhørende tillæg, der kan findes under Lovgivning -->Bygge- og anlægsopgaver

Læs mere om de forskellige licitationsformer under Spørgsmål og svar --> Hvilke licitationsformer finder der?