Hvilke licitationsformer findes der?

Begreb der bruges i Bygge- og anlægsopgaver
Offentlig licitation og Begrænset licitation

Offentlig licitation:


En opgave bydes ud så alle firmaer i verden principielt kan byde på opgaven, endvidere skal tilbudsgiver overholde den grønlandske næringslov inden opgaven kan tildeles tilbudsgiver.

Udbyderen vurderer samtidigt om tilbudsgivere overholder de opstillede udvælgelseskriterier samt bedømmer tildelingskriterierne. Fordelen ved dette er at alle firmaer principielt kan afgive et tilbud, og der derfor kommer bedst mulig konkurrence. Ulempen for udbyder er, at han kan risikere der kommer uhensigtsmæssigt mange tilbud, så vurdering af overholdelse af udvælgelseskriterier samt bedømmelse af tildelingskriterier bliver meget omfattende. Ulempen for tilbudsgivere er, at der kan kommer mange tilbudsgivere der hver især bruger ressourcer på at beregne tilbud selv om deres teoretiske chance for at vinde er meget lille, hvilket over længere tid kan medfører højt brugbrug af ressourcer på tilbudsberegning uden der vindes opgaver.


Begrænset licitation:


I en begrænset licitation gennemfører udbyderen først en prækvalifikation. Her ved beder bygherren først alle interesserede tilbudsgivere om at identificere sig, samt at fremlægge dokumentation for overholdelse af udvælgelseskriterier. På baggrund af dokumentation fra tilbudsgivere og markedsforhold, udvælger udbyderen, bland de tilbudsgivere der overholder udvælgelseskriterierne, et begrænset antal tilbudsgivere der får lov at afgive tilbud på opgaven. Bemærk særligt at udbyderen ikke er forpligtiget til at udvælge de tilbudsgivere der anses ”bedst til at løse opgaven”, men nærmere den sammensætning af tilbudsgivere der vurderes at give udbyderen den bedst mulige konkurrence.

Fordelen er at antallet af tilbudsgivere reduceres så færre skal bruge ressourcer på at beregne tilbud og deres teoretiske chance for at vinde er større. 


Læs mere om licitationer generelt under Spørgsmål og svar --> Hvad er en "licitation"?