Om udbudsportalen

På udbudsportalen er Selvstyrets udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt gør udbudsportalen det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen

Udbud kan sikre mere effektivitet og udvikling i den offentlige sektor.

Selvstyret bliver til stadighed udfordret af borgerne, der efterspørger mere og bedre offentlig service. Men de økonomiske muligheder for at opfylde behovene vokser slet ikke i samme takt. Det betyder kort sagt, at den enkelte driftsopgave skal løses billigere end før.

Udbud af Selvstyrets driftsopgaver er en måde at få enderne til at mødes på. Under de rette omstændigheder kan udbud sikre, at opgaven løses bedst og billigst.

Udbud kan endvidere medvirke til, at Selvstyrets indkøb af varer og tjenesteydelser i almindelighed optimeres.