Invitation til at søge om tilladelse til kommerciel udnyttelse af Grønlands vand og is

Is og vand

Photo: Raven Eye Photography


Invitation til at søge om tilladelse til kommerciel udnyttelse af Grønlands vand og is

Den Grønlandske regering, Naalakkersuisut, inviterer selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

Udbuddet handler om adgang til det største ferskvandsreservoir på den nordlige halvkugle og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq.

Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m.

Der er frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

 

Ansøgning

Interesserede ansøgere inviteres hermed til at indgive en ansøgning i overensstemmelse med nærværende invitationsskrivelse, som består af:

  1. Invitationsskrivelse
  2. Modeltilladelse
  3. Modelgodkendelse
  4. Bilag 2 til godkendelsen
  5. Erklæring om fælles repræsentant og forpligtelser
  6. Ansøgningsskema
  7. GEUS tekniske rapport (ENG)
  8. Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand

Tekniske rapporter:

Powerpoint:

Ansøgningen og bilag til ansøgningen kan enten indsendes ved brevpost eller elektronisk ved email.

Hvis ansøgeren indsender ansøgningen og bilag til ansøgningen med brevpost, skal en elektronisk kopi af ansøgningen og bilag til ansøgningen gemmes på et USB-stik, som også sendes med brevpost. Den elektroniske kopi på USB-stikket skal både være i Microsoft Word-format og Adobe PDF-format.

 

Ansøgningen med bilag og spørgsmål til invitationsskrivelsen skal rettes til:

  • Departementet for Erhverv, Energi og Forskning Imaneq 1A 301 Postboks 1601 3900 Nuuk Telefon: (+299) 34 50 00 E-mail: isiin@nanoq.gl
Link til Kommerciel udnyttelse af is og vand

 

Meddelte udnyttelsestilladelser på is- og vandområdet

I henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand kan Naalakkersuisut meddele tilladelser til at udnytte is og vand i Grønland.

Naalakkersuisut har meddelt nedenstående udnyttelsestilladelser efter en offentlig indkaldelse af ansøgninger om meddelelse af tilladelser.

 

Meddelte udnyttelsestilladelser

Rettighedshaver

Tilladelsesområde

Arcwa

L-04 (ved Maniitsoq)

Arcwa

L-05 (ved Maniitsoq)

Greenland Investment

L-03 (ved Nuuk)

Greenland Investment

L-04 (ved Maniitsoq)

Greenland Investment

L-05 (ved Maniitsoq)

Inland Ice

L-02 (ved Qeqertarsuatsiaat)

Love Water Greenland

L-01 (ved Paamiut)

Love Water Greenland

L-02 (ved Qeqertarsuatsiaat)

Love Water Greenland

L-03 (ved Nuuk)

Nanoq Water

L-03 (ved Nuuk)

Nanoq Water

L-04 (ved Maniitsoq)

Nanoq Water

L-05 (ved Maniitsoq)

North Water Greenland

L-03 (ved Nuuk)

North Water Greenland

L-04 (ved Maniitsoq)

North Water Greenland

L-05 (ved Maniitsoq)

63 Degrees North

L-02 (ved Qeqertarsuatsiaat)