Besvarelse af Spørgsmål

Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med det offentlig udbud på koncession til trofæjagt i Qeqqata Kommunia

Som angivet på Naalakkersuisuts hjemmeside er sagsbehandlingen af spørgsmålene i forbindelse med det offentlige udbud på koncession til trofæjagt i Qeqqata Kommunia nu afsluttet.

På nedenstående links findes således indkomne spørgsmål samt besvarelse heraf:

Som følge af flere henvendelse fremgår en præcisering af afsnit 5.1 i udbudsmaterialet angående fastsættelse af afgifter af nedenstående link:

Prcisering af afsnit 51 i udbudsmaterialet

Det kan ligeledes oplyses, at ansøgningsfristen er forlænget til den 26. februar 2018.

Forlængelsen af fristen betyder således, at det fortsat er muligt at indsende yderligere materiale eller fornyet ansøgning. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er desuden blevet opmærksom på, at udbudsmaterialet med fordel kan præciseres vedrørende vurderingskriterierne. Det gøres opmærksom på, at den samlede vurderingen sker på baggrund af de fire vurderingskriterier; Aktivitetsplan (25%), Faglig ekspertise/ sagkundskab og erfaring med lignede projekter (25%), Finansiering (25%) og Grønlandske forankring (25%). Departementet skal dermed gøre opmærksom på, at der for eksempel kan være et overlap imellem vurderingskriteriet Grønlandsk forankring og underpunkter i vurderingskriteriet Aktivitetsplan. Trods det mulige overlap, er det dog væsentligt, at ansøgningen behandler alle fire vurderingskriterier hver for sig.