Koncession til trofaejagt i Qeqqata Kommunia

Invitation til ansøgning om koncessioner

til trofæjagt i Qeqqata Kommunia

Her findes ansøgningsmateriale om koncessioner til trofæjagt i Qeqqata Kommunia.

 Foto: Mads Pihl Visit Greenland 

Qeqqata Kommunia har i Kommuneplantillæg nr. 7 udlagt 12 områder, hvor interesserede borgere og virksomheder kan søge om at opnå koncession med eneret til at udbyde trofæjagt.

Spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl inden d. 16.01.2018.

Tidsplan:

28.12.2017     Ansøgningsrunden offentliggøres på www.businessingreenland.gl/da/udbud

   og i Sermitsiaq, AG og i Sivdleq andre medier

16.01.2018     Sidste frist for modtagelse af spørgsmål til koncessionsmaterialet

06.02.2018     Offentliggørelse af indkomne spørgsmål samt besvarelse heraf.

   Alle spørgsmål og svar offentliggøres på Naalakkersuisut.gl

26.02.2018     Forlænget ansøgningsfrist

Februar 2018 Ansøgninger gennemgås

Marts 2018     Naalakkersuisut meddeler koncessioner (med ikrafttrædelse den 1. januar 2019)

 

Invitationsskrivelse:

Interesserede ansøgere inviteres hermed til at indgive en ansøgning i overensstemmelse med nærværende invitationsskrivelse, som består af:

  1. Invitationsskrivelse trofæjagt 
  2. kort over områderne
  3. Kommuneplantillæg 7 
  4. Inatsisartutlov nr 19 af 3 december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder
  5. Inatsisartutlov nr 15 af 3 juni 2015 om ændring af inatsisartutlov nr 19 af 3 december 2012 om koncession til turistvirksomhed
  6. Ansøgningsskema
  7. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. juni 2016 om beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter
Ansøgningen kan fremsendes via fax eller elektronisk, men skal samtidig sendes som anbefalet post eller via e-mail, og spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til:
  • Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Imaneq 1A 301 Postboks 1601 3900 Nuuk Telefon: (+299) 34 50 00 / Telefax (+299) 34 63 64 E-mail: isiin@nanoq.gl 

For hjælp til udarbejdelsen af ansøgning, aktivitetsplan mv., kontakt:  

Eller: 

  • Visit Greenland A/S Hans Egedesvej 29 Postboks 1615 3900 Nuuk Telefon: (+299) 342 8 20 E-mail: Info@greenland.com