SPØRGSMÅL & SVAR PÅ SPM

 

Dato for

modtagelse

Dato for

besvarelse

Spm

Svar

06-10-2016

06-10-2016

4.3 Teknisk og faglig formåen

 

Under d) - mindstekrav / dokumentation fremgår følgende: ”For hver leverance skal fremgå: Beskrivelse af ydelsen, leveringstidspunkt, værdi samt kontaktoplysninger på kunden”.

 

Vi ønsker oplyst, om vi i stedet for værdi kan oplyse antallet af kantinepladser, vi har leveret til de enkelte referencekunder?

 

 


Under e) – mindstekrav / dokumentation

 

Vi ønsker oplyst, om vi i stedet for at fremsende produktkataloger som vedhæftede filer kan aflevere produktkataloger i fysisk form. Det er meget omfattende katalogmateriale og meget store filer, der muligvis ikke kan sendes som vedhæftede filer til e-mails?

 

4.3 Teknisk og faglig formåen

 

”Beskrivelse af ydelsen” omfatter eksempelvis oplysning om levering af kantinemøbler, service, køkkenudstyr mm. til en kantine med X antal daglige brugere/siddepladser.

Vi har ændret teksten i dokumentationskravet, således at I ikke skal oplyse den eksakte kontraktværdi. I stedet skal I oplyse, hvilket prisinterval leverancerne tilhører.

 

Dokumentationskrav til Mindstekrav d) er ændret til:

”For hver leverance skal fremgå: Beskrivelse af ydelsen, leveringstidspunkt, værdi samt kontaktoplysninger på kunden. For så vidt angår værdi, skal det oplyses, hvilket prisinterval leverancen tilhører. Prisintervallerne er følg.:    < 100.000, 100.000 – 250.000, 250.000 – 500.000, 500.000 <.”

 

Det er tilladt at aflevere produktkataloger i fysisk form til Kontoret for Strategisk Indkøb, forudsat at aflevering af katalogerne finder sted inden for fristen for anmodning om prækvalifikation i overensstemmelse med Prækvalifikationsbetingelserne Punkt 2.3.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at anmodning om prækvalifikation stadig skal ske skriftligt i overensstemmelse med Prækvalifikationsbetingelserne Punkt 2.2. Dog er produktkataloger undtaget denne bestemmelse, såfremt Ansøger finder det mere hensigtsmæssigt at aflevere dem i fysisk form.

Følg. tekst er blevet tilføjet til Prækvalifikationsbetingelserne Punkt 2.2:

”De efterspurgte produktkataloger til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav e i Punkt 4.3, kan afleveres til Ordregivers adresse i fysisk form jf. punkt 1.2., såfremt Ansøger finder det mere hensigtsmæssigt.”

 

 

 10-10-2016
 10-10-2016

Afleveringsfrist

Afleveringsfrist vestgrønlandsk tid kl.12:00

Er det dansk sommertid minus 4 eller 5 timer ?

Kl.15:00 i Danmark = kl.10:00 på Grønland ?

Eller

Kl.15:00 i Danmark = kl.11:00 på Grønland ?


Afleveringsfrist

Der er fire timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark, skiftet mellem sommer- og vintertid sker samtidig, hvorfor skiftet ikke påvirker tidsforskellen.

Afleveringsfrist kl. 12.00 vestgrønlandsk tid, svarer derfor til kl. 16.00 dansk tid, uagtet om det er sommer- eller vintertid.

 

 

 10-10-2016
10-10-2016
 
Køkken og maskinel

Jeg ville lige høre, om I skal have nyt køkken også ??

 

 Hvor meget af tilbuddet er maskiner til køkkenet ??

Køkken og maskinel

Vi skal ikke have et nyt køkken. Vores nuværende køkken gennemgår en større renovering. Større inventar til køkkenet er ikke omfattet af udbuddet. Indretningen vedrører alene kantinens udsalgs- og spiseområde.

 

De ”maskiner” der skal anskaffes er tiltænkt kantinens udsalgsområde. Der er ikke tale om kipgryder, ovne mm.

 

Øvrige detaljer vedr. de udbudte varer fremgår af Udbudsbetingelserne. Udlevering af Udbudsbetingelserne kræver prækvalifikation.