Varer til kantinen i CA

UDBUDSBEKENDTGØRELSE FOR UDBUD AF

INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

30. september 2016


1.      Den udbudte ydelse

Grønlands Selvstyre udbyder hermed indretning af Selvstyrets kantine, herunder indkøb af kantinemøbler og inventar til kantinens spise- og udsalgsområde samt indkøb af service og storkøkkenudstyr. Kantinen er beliggende i Selvstyrets centraladministration.

Varerne skal leveres ultimo marts 2017.

 

2.      Udbudsform

Udbudsformen er udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse.

 

3.      Ordregivers kontaktinformation

Kontoret for Strategisk Indkøb

Box 1039

3900 Nuuk

Grønland

 

Kontaktperson:

Fuldmægtig Marlene Skov

mask@nanoq.gl

4.      Processen

Ved udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse foregår valget af en leverandør i to faser. Først gennemføres en prækvalifikationsfase, hvor et antal virksomheder udvælges og får tilsendt udbudsmaterialet.

 

Efterfølgende gennemføres et forhandlingsforløb med de udvalgte virksomheder i to runder:

-        Tilbudsgiver afgiver et indledende tilbud på baggrund af oplysningerne i udbudsmaterialet.

-        1. forhandlingsrunde, hvor tilbudsgivers løsningsforslag drøftes, og Ordregiver har mulighed for at præcisere krav og ønsker.

-        Tilbudsgiver afgiver et revideret tilbud på baggrund af drøftelserne i 1. forhandlingsrunde.

-        2. forhandlingsrunde, hvor tilbudsgivers reviderede løsningsforslag drøftes, og Ordregiver har mulighed for yderligere at præcisere krav og ønsker.       

-        Tilbudsgiver afgiver endeligt tilbud.

Ordregiver tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der i forhold til det valgte tildelingskriterium har afgivet det bedste tilbud.

 

5.      Tildelingskriterium

Kontrakten vil blive tildelt i henhold til kriteriet “bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Underkriterier samt deres indbyrdes vægtning fremgår af udbudsmaterialet.

 

6.      Krav til egnethed mv.

Ansøger skal opfylde de i Prækvalifikationsbetingelserne fastsatte krav til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav vedrørende egnethed.

Ansøger skal endvidere medsende en underskrevet tro og love-erklæring som dokumentation for, at Ansøger ikke er omfattet af en af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde. En skabelon for tro og love-erklæring indgår som en del af prækvalifikationsmaterialet.

 

7.      Frist for anmodning om prækvalifikation

Anmodning om prækvalifikation skal være Ordregiver i hænde senest den 14. oktober 2016 kl. 12.00, vestgrønlandsk tid. Anmodning om prækvalifikation, der modtages efter nævnte frist, vil blive afvist.

 

8.      Prækvalifikationsbetingelserne

Nærmere krav og vilkår vedrørende anmodning om prækvalifikation fremgår af prækvalifikationsbetingelserne.

Prækvalifikationsbetingelserne (ændret 06102016) kan rekvireres her.


Tro og love-erklæring til prækvalifikation kan hentes her.