Koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia

Invitation til ansøgning om Koncessioner til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia

Her findes ansøgningsmaterialerne om koncessioner til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia.

Koncessioner til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia

Foto: Mads Pihl Visit Greenland 

Qeqqata Kommunia har i Kommuneplantillæg nr. 27 besluttet at udlægge i alt 16 elve, hvor interesserede borgere og virksomheder kan søge om at opnå koncession med eneret til at udbyde sportsfiskeri efter fjeldørred.

Indeværende udbudsrunde angår de områder i Qeqqata Kommunia, som der ikke blev meddelt koncession til i forbindelse med den udbudsrunde, der blev gennemført i perioden fra den 21. januar 2016 og frem til den 7. marts 2016.

Udlægningen af elvene til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse.

Spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl inden 7. december 2016.

Tidsplan:

  • 24.11.2016:                 Ansøgningsrunden offentliggøres på Naalakkersuisut.gl og andre medier
  • 30.11.2016:                 Sidste frist for modtagelse af spørgsmål til invitationsskrivelsen
  • 7.12.2016:                   Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar til invitationsskrivelsen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på Naalakkersuisut.gl
  • 09.01.2017 Kl. 12.00:  Sidste frist for modtagelse af ansøgninger
  • Uge 3-4 2017:              Ansøgninger gennemgås af et udvalg bestående af repræsentanter for Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia

  

Ansøgningen kan fremsendes via fax eller elektronisk, men skal samtidig sendes som anbefalet post eller via e-mail, og spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til:

  • Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Imaneq 1A 301 Postboks 1601 3900 Nuuk Telefon: (+299) 34 50 00 / Telefax (+299) 34 63 64 E-mail: isiin@nanoq.gl 

For hjælp til udarbejdelsen af ansøgning, aktivitetsplan mv., kontakt:  

Eller: 

  • Visit Greenland A/S Hans Egedesvej 29 Postboks 1615 3900 Nuuk Telefon: (+299) 342 8 20 E-mail: Info@greenland.com 


Ansøgningsskema