Befordring af passagerer, post og fragt i Grønland

ANNONCERING AF UDBUD VEDRØRENDE NYE SERVICEKONTRAKTER FRA 1.1.2017 - BEFORDRING AF PASSAGERER, POST OG FRAGT I GRØNLAND

 

Annoncering af UDBUD vedrørende nye servicekontrakter fra 1.1.2017 - befordring af passager, post og fragt i grønland

 

Grønlands Selvstyre v/Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur igangsætter ved nærværende annoncering et udbud af offentlig befordring af passagerer, post og fragt internt i Grønland, der skal føre til indgåelse af nye servicekontrakter med virkning fra 1.1. 2017, hvor de nuværende servicekontrakter udløber.  Tilbudsindhentningen ligger uden for anvendelsesområdet for det gældende indkøbscirkulære (Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladministration og underliggende institutioner). Tilbudsindhentningen sker derfor som et frivilligt offentligt udbud.

Udbuddet sker på de vilkår, som fremgår af tilbudsmaterialet, der er tilgængeligt for alle interesserede operatører på: Udbudsportalen.

Befordringsopgaven omhandler offentlig fly-, skibs- og/eller helikoptertransport af passagerer inkl. baggage samt transport af post som defineret i Inatsisartutlov nr. 3 af 15. april 2011 og fragt. Grønlands Selvstyre har en selvstændig servicekontrakt om fragtsejlads, hvorfor de udbudte servicekontrakter som udgangspunkt kun vil omfatte en marginal andel af det samlede fragtbehov i Grønland men en væsentlig del af pay-loaden på flyområdet.

 

Opgaven omfatter interregional befordring af henholdsvis Nord- og Østgrønland samt befordring inden for distrikterne Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Diskoregionen, Midtgrønland, Sydgrønland, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Trafikopgaverne er nærmere beskrevet i tilbudsmaterialet.

 

Det samlede årlige budget svarende til Grønlands Selvstyres udbetaling af tilskudsbeløb er på DKK 121,4 mio. årligt.

 

Alle interesserede grønlandske, danske og udenlandske fly- og skibsoperatører har mulighed for at afgive et tilbud på en eller flere af de udbudte trafikopgaver. Det er en forudsætning, at operatør har operativ tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen til kommerciel flyvning eller sejlads i Grønland og/eller Danmark eller at operatør kan fremlægge en sådan tilladelse inden indgåelse af kontrakt(er) om offentlig befordring i henhold til nærværende udbud.

 

Grønlands Selvstyre forbeholder sig retten til at indlede forhandling med operatørerne, idet denne forhandlingsadgang er nærmere beskrevet i tilbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne.   

 

Grønlands Selvstyre vil igennem hele udbudsprocessen påse, at der sker en ligebehandling af operatørerne, og at udbudsprocessen gennemføres på et gennemsigtigt grundlag med det overordnede mål at sikre en fair og effektiv konkurrence.

 

Frist for afgivelse af tilbud er den 25. april 2016 kl. 12:00 grønlandsk tid.