UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF

INDKØB AF VARER TIL

DET LANDSDÆKKENDE HANDICAPCENTER


Udbudsmaterialet

Udbudsbetingelser +

Bilag A:       Kontraktudkast for indkøb af varer med følgende bilag inklusive underbilag:

                          Bilag 1:              Kravsspecifikation

                          Bilag 2:              Plantegning over Det landsdækkende handicapcenter

Underbilag 2.1 Plantegning med farver

Underbilag 2.2 Lister over farvekoder

Underbilag 2.3 Det landsdækkende handicapcenter udefra

  Bilag 3 Leverandørens Løsniningsbeskrivelse

  Bilag 4:       Tilbudsliste Delaftale 1 (red. 08-09-2016)

            BILAG 4 - Tilbudsliste Delaftale 2_08092016

Bilag B:       Tro og love-erklæring

 

Tilbudsgiver bedes kontrollere, at ovennævnte materiale er modtaget i sin helhed.

 

6.     Tidsplan

Udbudsprocessen forventes afviklet efter nedenstående tidsplan:

Aktivitet

Tidspunkt

Offentliggørelse af udbud

17. august 2016

Frist for modtagelse af spørgsmål

05. september 2016 kl. 12.00

Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar

09. september 2016 kl. 12.00

Tilbudsfrist

16. september 2016 kl.12.00

Åbning af tilbud

16. september 2016

Afklarende spørgsmål til Tilbudsgiver

20. – 23. september 2016

Forventet underretning om tildeling

30. september 2016

Kontraktindgåelse

Primo oktober 2016

Levering

31. december 2016

Aflevering

Primo april 2017