Log ind med NemID

Anvend dit personlige NemID til at logge på siden. 

Når du er logget ind, vil du have mulighed for at knytte et eller flere Sulinal-ID til dit NemID og vil derved have mulighed for at foretage indberetning, administration o.l. for den eller de virksomheder du repræsenterer.