Mineraljagten/Ujarassiorit

Generelt om deltagelse

Mineraljagten eller Ujarassiorit er navnet på den populære mineraljagtkonkurrence i Grønland. Alle der bor i Grønland kan indsende stenprøver, der er fundet i naturen, og få dem undersøgt hos Afdeling for Geologi under Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. De mest interessante prøver udløser hvert år en præmie.

Det er Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked , der står for konkurrencen, og dommerkomiteen består af geologer fra Råstofdirektoratet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Ujarassiorit blev startet i 1989 og er nu en fast tradition i Grønland. Ujarassiorit er med til at give lokalbefolkningen viden om og interesse for de mineraler, der findes i deres område. Samtidig får geologerne gavn af befolkningens lokalkendskab. I flere tilfælde har indsendte stenprøver også medvirket til, at udenlandske selskaber har påbegyndt deres mineralefterforskning i Grønland.

Det er gratis at sende prøver ind til Ujarassiorit. På alle landets posthuse kan man få udleveret forsendelsesmateriale og sende sin prøve med portoen betalt.

Hos Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked undersøges prøven af en geolog, og indsenderen får et brev med oplysninger om hvilke mineraler der er i prøven. Særligt interessante prøver sendes til analyse på et laboratorium. Når resultatet af analyserne er klar, udvælges de prøver, der præmieres.

Du kan læse mere om Ujarassiorit på www.ujarassiorit.gl


Regler for deltagelse

  • Du skal have folkeregisteradresse i Grønland
  • Konkurrencen er kun for amatører
  • Du kan kun indsendes prøver fra Grønland. Kun prøver med nøjagtigt angivet fundsted kan præmieres. De indsendte prøver returneres ikke
  • Prøver, der stammer fra kendte mineraliseringer, kan kun præmieres, hvis de kan give nye oplysninger om forekomsten
  • Du må ikke indsamle prøver i områder, hvortil der er udstedt udnyttelsestilladelse i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland. Ligeledes skal du følge eventuelle kommunale bestemmelser
  • Du opnår ikke rettigheder i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland ved at deltage i Ujarassiorit

 

Frist: Du skal sende din prøve inden 1. oktober


Sådan gør du Hvis du finder en interessant sten og vil have den med i Ujarassiorit, skal du:

  1. Henvende dig på posthuset, hvor du kan få udleveret en papæske, hvori du kan sende prøven gratis. Der hører en følgeseddel med papæsken
  2. Udfylde følgesedlen med navn, adresse samt et præcist fundsted. Afmærk fundstedet på et kort over lokalområdet
  3. Følgesedlen skal sendes med prøven. Indsend prøven så Råstofdirektoratet har den inden 1. oktober