Råstoffer

Om Råstofstyrelsen - én dør til råstofmyndigheden

Råstofmyndigheden i Grønland består pr. 1. januar 2013 af både Råstofstyrelsen (tidligere Råstofdirektoratet) og Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Du finder Miljøstyrelsen under Departementet for Miljø og Natur her

Vores lovgrundlag er Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven).

Hvis du som borger ønsker at søge en småskalatilladelse, eller som selskab ønsker at søge en forundersøgelses-, -efterforsknings-, eller udnyttelsestilladelse til råstofferne olie, mineral, is eller vand, skal du søge hos os. Vi koordinerer derefter indsatsen med andre enheder, der støtter myndighedsbehandlingen. Et princip der sikrer en effektiv sagsbehandling.

Borger: Find ansøgningsblanketter til småskalatilladelser på www.sullissivik.gl  
Selskab: Find ansøgningsblanketter, regelsæt og guidelines på www.govmin.gl  

 
Sagsbehandlingen starter, når Licensafdelingen i Råstofstyrelsen modtager din ansøgning. Vi skal sikre, at din aktivitet overholder alle Råstoflovens krav. Det sker i samarbejde med forskellige enheder, som vist i figuren. Når det er relevant, kan vi også inddrage øvrige enheder.

Hvis der er tale om en aktivitet, som ifølge loven skal godkendes af Naalakkersuisut, laver vi en indstilling til Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. De laver det endelige oplæg til Naalakkersuisut, som træffer afgørelse om tilladelsen. Hvis der er tale om en aktivitet, som vi ifølge loven selv træffer afgørelse om, sker afgørelsen i Råstofstyrelsen. Afgørelser truffet i Råstofstyrelsen kan du klage over til Naalakkersuisut.