Særligt forurenende virksomhed

Særligt forurenende virksomhed

Særlig forurenende virksomheder skal overholde reglerne i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøets kapitel 5.

Liste over særligt forurenende virksomheder ses i bilag 1 til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.