Arealtildeling og byggetilladelse

I Grønland er der fælles ejendomsret til jorden.  Det er således kun huse og bygninger der kan købes og sælges, mens arealet er til låns. For at få mulighed for at anvende et areal til byggeri, opbevaring o.l. skal der udstedes en arealtildeling. En arealtildeling giver brugsretten til jorden. 

Ifølge planlovens principper koster det ikke noget at have brugsretten til et areal. Dog kan der være undtagelser i forbindelse med havne- og råstofområder. 

Det er kommunernes opgave at administrere brugsretten.  I hver kommune er der udarbejdet en kommuneplan hvoraf det fremgår, hvilke områder i kommunen der er udlagt til fx industri, erhverv og boliger med mulighed for liberalt erhverv. 

 

Arealtildeling

Anmodning om arealtildeling sendes til den lokale kommune som afgør, om der kan gives tilladelse. Der kan søges gennem portalen NunaGIS. I byerne gives arealtildeling til et byggefelt, som nybyggeriet skal placeres inden for. Bemærk at brugsretten kun omfatter det areal der tages i brug, ikke den del af byggefeltet, der ikke bygges på.

Ansøgninger om arealtildeling i Grønlands Nationalpark fremsendes til Naalakkersuisut.

 

Kommunen fastsætter nærmere bestemmelser for arealtildeling og arealanvendelse i kommuneplanen.

Se kommuneplanerne på kommunernes hjemmesider:

Kommuneplan - Qaasuitsup Kommunia

Kommuneplan - Qeqqata Kommunia

Kommuneplan - Kommuneqarfik Sermersooq 

Kommuneplan - Kujalleq Kommunia  

 

Byggetilladelse

Før der påbegyndes et nyt byggeri skal der søges om byggetilladelse hos den pågældende kommune. Søges der om byggetilladelse i Grønlands Nationalpark fremsendes ansøgningen til Naalakkersuisut.

Få mere information på Byginfo.gl og kommunernes hjemmesider

Qaasuitsup Kommunia

Qeqqata Kommunia

Kommuneqarfik Sermersooq

Kujalleq Kommunia