Arealanvendelse

I Grønland er der fælles ejendomsret til jorden. Det er således kun huse og bygninger der kan ejes, mens arealet er til låns. For at få mulighed for at anvende et areal til byggeri, opbevaring o.l. skal der udstedes en arealtildeling. En arealtildeling giver brugsretten til jorden.

Ifølge planlovens principper koster det ikke noget at have brugsretten til et areal. Dog kan der være undtagelser i forbindelse med havne- og råstofområder. 

Det er kommunernes opgave at administrere brugsretten.  I hver kommune er der udarbejdet en kommuneplan hvoraf det fremgår, hvilke områder i kommunen der er udlagt til fx industri, erhverv og boliger med mulighed for liberalt erhverv.