Grænsekontrol

Grønlands Selvstyre indgik i foråret 2014 en bilateral aftale med EU om samhandel indenfor fiskevarer, muslinger med videre og biprodukter. Aftalen er lavet af Fødevareministeriet i Danmark i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre

De varer, der er omfattet af samhandelsaftalen, er fisk og fiskevarer til konsum. Det vil sige både rejer, fisk og kammuslinger, samt biprodukter og afledte produkter heraf. Du kan læse nærmere om reglerne

Ændringen betyder, at de fiskevarer, som grønlandske virksomheder fremstiller, ikke længere skal til veterinær grænsekontrol i Danmark, når de skal eksporteres til EU.

Aftalen har også betydning for de fiskeprodukter, som bliver landet i Grønland af fiskefartøjer, der ikke er grønlandske. Det betyder, at fiskevarer, der er fanget af fartøjer fra tredje lande, for eksempel Canada eller Rusland, fra den 5. april 2014, skal grænsekontrolleres i Grønlands.

Det sker en af de to godkendte Border Inspection Post (BIP) i Grønland, der er placeret i Nuuk og Sisimiut. Ved de to BIP’er er der ansat personale, der varetager kontrollen af de fiskevarer, som udenlandske fartøjer ønsker at lande i Grønland. 

Du kan læse mere om veterinær grænsekontrol (BIP) HER.

Registrering i Traces

Kontrollen består af en række elementer, som kontrol af fiskevarens egnethed til konsum og en registrering i Traces (TRAde Control and Expert System). Ønsker en virksomhed at blive oprettet med adgang til Traces kan det ske på https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Traces er en database som EU-Kommissionen har opbygget til registrering af information om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med levende dyr, visse animalske produkter, import af levende dyr og animalske produkter.

Databasen er et grundlæggende element for, at kunne følge en fødevare / råvare fra den kommer ind i EU og frem til producenten.

Når en canadisk trawler ankommer til Nuuk for at losse hellefisk, der skal sendes til Danmark til videreforarbejdning vil grænsedyrlægen kontrollere fiskene og dokumenterne.

Mængderne der landes bliver registreret og kan efterfølgende bruges til at kontrollere om kvoter overholdes. Denne registrering kan bruges af Skattestyrelsen til at opkræve korrekte skatter og afgifter.