Kontrolbesøg

Veterinær og Fødevaremyndighed i Grønland (VFMG) foretager kontrol af fødevarevirksomhederne i Grønland, for at sikre, at de lever op til reglerne og forbrugerne ikke bliver syge af at spise maden.

VFMG fører kun kontrol med hjemmemarkedsvirksomheder. Eksportvirksomheder kontrolleres af Fødevarestyrelsen i Danmark.

Kort introduktion til hvordan myndigheden fører tilsyn

VFMG sørger for kontrollen hele vejen fra tørreriet, slagteriet, på fabrikken og lageret, i supermarkedet og hos bageren. På samme måde kontrolleres, om der er styr på fisken i alle led, fra den er solgt fra primærproducenten, og til den er blevet forarbejdet på fabrikken, til salget i supermarkedet.

Kontrollen foregår i produktionstiden. For restauranter vil det ofte betyde, at vi kontrollerer, mens forberedelsen og selve produktionen af retterne foregår.

Uanmeldt besøg

Når VFMG kommer på uanmeldt kontrolbesøg, det vil sige uden varsel. På den måde kan VFMG se, hvordan din virksomhed fungerer på en almindelig arbejdsdag og se, hvad der gøres for at overholde reglerne på området.

Forløbet af kontrol af din virksomhed

Under kontrolbesøget sker følgende:

  • Kontrol af virksomhedens egenkontrolprogram. Det vurderes om registreringerne er fyldestgørende, samt om de gældende krav på området er overholdt.
  • Fysisk gennemgang af virksomheden – lokaler, maskiner, lager og varer. Der vurderes om omgivelserne er hensigtsmæssigt indrettet, samt hvorvidt bl.a. hygiejniske krav overholdes.
  • Kontrol af virksomhedens dokumenter.

Du bliver vejledt under kontrolbesøget

Du bliver vejledt om reglernes indhold, fortolkning og baggrund, så du forstår reglerne og bliver motiveret til at følge dem. Derfor er det vigtigt for VFMG, at en væsentlig del af kontrollen består af vejledning og en god dialog med dig som virksomhedsejer om, hvordan reglerne skal forstås. 

På denne måde bliver kontrollen ofte mere effektiv, da det bliver lettere at forstå de krav VFMG stiller til driften af din virksomhed.Den tilsynsførende må se alt

Den tilsynsførende skal have adgang til alle lokaler i din virksomhed, som står i forbindelse med produktion af fødevarer. Den tilsynsførende kan bede om at få alle dokumenter fremvist, også kopieret, som vedrører produktionen. 

Der kan blive taget prøver fra produkter og redskaber i din virksomhed, hvis det er nødvendigt. Nogle ting bliver kontrolleret hver gang den tilsynsførende er i virksomheden, andre bliver tjekket med mellemrum.

Hvis der bliver fundet problemer ved et kontrolbesøg, vil det blive kontrolleret ved efterfølgende besøg, hvorvidt disse er bragt i orden. Du kan også blive bedt om at sende dokumentation for at have rettet op på de påtalte forhold inden for en angivet tidsfrist.

Du får en kontrolrapport

Når kontrollen er slut, får du en kontrolrapport, som VFMG gennemgår sammen med dig som virksomhedsansvarlig. En virksomhed har en række rettigheder i forhold til kontrollen: de skal blandt andet have at vide, hvad den tilsynsførende finder og skal spørges om deres mening til dette.

Nogen gange er rapporten en foreløbig rapport håndskrevet, og der eftersendes en skriftlig rapport, oversat til grønlandsk.

Kontrolrapporten beskriver, hvad der er kontrolleret og hvad VFMG har fundet. Det kan dreje sig om, at der ikke er blevet gjort godt nok rent på lageret. Hvis der findes overtrædelser, kan der være en sanktion på kontrolrapporten: det vil sige en indskærpelse, et påbud, forbud eller en politianmeldelse. 

I kontrolrapporten vil der være en beskrivelse af overtrædelserne, og hvordan det eventuelt kan løses, og hvor lang tid du har for at løse problemet. 

Det er vigtigt at huske, at det altid er virksomhedens ansvar at følge gældende lovgivning, som du kan læse mere om her. Du er dog altid velkommen til at tage kontakt for at få nærmere vejledning omkring reglerne og eventuelt høre nærmere om, hvordan et fyldestgørende egenkontrolprogram kan laves.

Har du spørgsmål om virksomhedskontrol, så kontakt:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Imaneq 1A - 901
Postboks 269
3900 Nuuk
Telefon: 34 50 00

Mail: uumasut@nanoq.gl