Egenkontrol og gode arbejdsgange

Både som fødevarevirksomhed og primærproducent skal man have "gode arbejdsgange" og et egenkontrolprogram, der beskriver, hvordan man sikrer, at reglerne bliver overholdt, og at hygiejnen er i orden

Hvad er egenkontrol?

Du skal have en plan for, hvordan du har styr på, at din virksomhed overholder reglerne. Det kaldes at føre egenkontrol, og en sådan plan kaldes et egenkontrolprogram. 

Egenkontrolprogrammet skal omhandle, hvordan du fremstiller fødevarer, og hvordan du opbevarer dem. 

Programmet skal beskrive, hvordan du og dine medarbejdere bedst muligt sikrer, at der ikke går noget galt i løbet af en arbejdsdag. Og hvad I skal gøre, hvis noget alligevel går galt, og hvor der er risiko for, at folk bliver syge.

Det er vigtigt at skrive ned, hvordan du vil holde øje med din egen virksomhed og dine egne varer.

Her kan du hente et eksempel på et egenkontrolprogram, som du kan bygge videre på og tilpasse til din egen virksomhed. Du skal sikre dig at din egenkontrolprogram altid er opdateret og passer til virksomheden. 

Du skal sende dit egenkontrolprogram sammen med din ansøgning om godkendelse som fødevarevirksomhed. Husk at sende et nyt egenkontrolprogram, når du ændrer på virksomhed, såsom ændring af køkken, ny ejer og ny produktion.

Hvis VFMG beder om at få fremsendt et opdateret egenkontrolprogram, har du pligt til at sende det.

Hvad er "gode arbejdsgange"?

Du skal have gode arbejdsgange i din virksomhed, både som primærproducent og som fødevarevirksomhed.

Du bestemmer selv, hvordan du fastlægger de gode arbejdsgange i din virksomhed. Hovedsagen er, at du holder øje med, at din virksomhed og dine varer overholder reglerne.

Nogle virksomheder, vil måske vælge at skrive deres gode arbejdsgange ned, for på den måde, at holde styr på hvilke regler de skal overholde. Det kan især være en fordel for virksomheder med flere ansatte. Men det er ikke et krav.

Her kan du læse nærmere om "gode arbejdsgange".

VFMG kan kræve, at du beviser, at du har styr på dine "gode arbejdsgange", og selvom det ikke er noget krav at de er nedskrevet, skal du kunne forklare hvordan du lever op til reglerne.