Fødevaresikkerhed

For fødevarevirksomheder er der særlige regler for fødevaresikkerhed, hygiejne og drift. Du kan få styr på hygiejnen i din fødevarevirksomhed eller som primærproducent ved at læse nærmere her

Når du laver mad i køkkenet eller ordner vildt, er det vigtigt at overholde visse hygiejneforhold, så maden ikke gør dine kunder syge.

Fødevarevirksomheder skal overholde en række hygiejneregler for opbevaring og håndtering af fødevarer. Kravene er forebyggende og fastsat ud fra hensynet til fødevaresikkerheden.

Alle fødevarevirksomheder og primærproducenter har ansvaret for fødevaresikkerheden af deres varer. De skal sikre, at der ikke er nogen sundhedsrisiko for forbrugerne ved at anvende og spise fødevarerne.

For fødevarevirksomheder er der særlige regler for fødevarehygiejne og drift:

 • nedkøling af fødevarer
 • køleopbevaring af fødevarer
 • temperatur ved varmebehandling af fødevarer
 • varmholdning af fødevarer
 • hvordan man undgår at sprede bakterier
 • indretning af virksomheden
 • udstyr, der bruges i virksomheden
 • rengøring og desinfektion
 • personlig hygiejne
 • bekæmpelse af skadedyr
 • håndtering af affald

For at få et overblik over reglerne, kan du hente hjælp i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder, som beskriver reglerne om hygiejne, indretning og drift.

I Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2019 om fødevarer  kan du læse om lovgivning omkring produktion, tilvirkning og salg af fødevarer i Grønland.