Dyrehold og slagtning

Her kan du læse om tilsyn og vejledning til dyrehold og slagtning, samt medicinsk assistance, hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr.

Dyrevelfærd og dyreværn gælder alle dyr, specielt tilsyn med slædehunde i slædehundedistrikt og husdyr samt kæledyr i hele Grønland.

Dyreværnsloven skal sikre alle dyr en forsvarlig behandling under hensyntagen til etiske og dyreværnsmæssige aspekter. De skal sikre dem mod fysiske og psykiske påvirkning, som et dyr kan blive udsat for og anden påvirkning af dyr.

Loven beskytter også mod f.eks. kronisk smerte, fysisk skader såsom nedsættelsen af dyrets evne til fri bevægelighed, eller mentale skader, som ændrer dyret.

Ifølge loven skal dyret beskyttes bedst mulig mod væsentlig ulempe, hvilken indebærer, at ulempen skal være af en vis intensitet. Det gælder ikke ved f.eks. vaccination, chipmærkning og blodprøvetagning. Dog er disse omfattet såfremt det udføres på en sådan måde, at dyret påføres væsentlig ulempe.

Alle dyr skal behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov af deres ejere.

Bygninger, rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed, der er passende under optagelse af foder og drikke, og at de er beskyttet mod vejr og vind.

Loven indeholder også desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, salg og tilsyn.

HER kan du læse Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn.
HER kan du læse Inatsisartutlov nr. 17 af 12. juni 2019 om ændring af landstingslov om dyreværn (Overførsel af myndighedsbeføjelser til Naalakkersuisut samt forbud mod seksuel omgang med dyr).