Veterinær og Fødevaremyndighed

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, VFMG, er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og dyrevelfærd.1

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands selvstyre og Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark. Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.


VFMG varetager følgende områder:

 • Fødevarevirksomheder og primærproducenter - der producerer til hjemmemarkedet, godkendelse, vejledning og tilsyn.
 • Slagterier - kødkontrol af alt kød beregnet til hjemmemarkedet (undtagen det der sælges på brætterne).
 • Fødevaresikkerhed - beredskab, oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme, herunder rapportering til internationale organer.
 • Dyrevelfærd og dyreværn - tilsyn og vejledning. Det gælder alle dyr, specielt tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet og husdyr samt kæledyr i hele Grønland.
 • Klinisk og medicinsk assistance - hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Bemærk at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægebehandling af dit kæledyr.
 • Veterinært sygdomsberedskab - overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrsygdomme til diverse internationale organer.
 • Zoonoser - overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker) f.eks. trikiner og rabies.
 • Folkesundhed - aktiv bidragsyder til ernæringsrådet, epidemikommissionen - udstedelse af Ship Sanitation Certificates.
 • Sundhedscertifikater og trofæcertifikater - VFMG er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede sundhedscertifikater i forbindelse med udførsel af f.eks. jagttrofæer.
 • Udførsel af fødevarer - til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
 • Border Control Post - VFMG står for grænsekontrol med tredjelandsfartøjer der ønsker at indføre fisk og fiskevarer til EU.
 • Borgerbetjening - information inden for veterinær- og fødevareområdet herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet HER.