Pressemeddelelser og kvoteoptag 2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her  02.01.2017

Torskekvoten for 2017 fastsat 05.01.2017

Overgangsbestemmelsen i fuglebekendtgørelsen 05.01.2017

Præcisering af fangst af dagkvoter for kvoterede arter 12.01.2017

Her kan man indhente oplysningsmaterialer om udstedelse af jollelicenser og jagtbeviser, som kommunerne skal stå for fra den 1. februar 2017.

Folder: Udstedelse af jollelicenser

Udstedelse af jagtbeviser

TV- skiltereklame:

Jollelicens

Jagtbevis

Radiospots:

Jollelicens

Jagtbevis

Pressemeddelelse

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  her 16.01.2017

Jeg accepterer ikke hashtransport med trawler 23.01.2017 

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  her 23.01.2017 

Grønlandsk besætning foretrækkes 26.01.2017

Udvis dog ansvarlighed og citerer mig korrekt 26.01.2017

Send ansøgningen til din kommune 27.01.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  her 30.01.2017 

Ny bekendtgørelse for beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler 31.01.2017

Afrapportering af fangster fra 1. februar 31.01.2017 

 

Februar

RG kan påmønstre mandskab som Svend C 01.02.2017

GFLK flyttet til Departementet for Fiskeri og Fangst 01.02.2017

Ny kontrolstruktur for fiskeri og jagt på vej 01.02.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her  06.02.2017 

Forsøgsfiskeri efter torsk i Vestgrønland 08.02.2017

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser - vinter 2017 10.02.2017

Fangstperioder for kvoter for rensdyr - vinter 2017 13.02.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her  13.02.2017 

Fordeling af kvoter for sildepisker og grønlandshvaler 14.02.2017

Brug af motoriserede transportmidler i det åbne land 17.02.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her  20.02.2017

Fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2017 23.02.017

Ny formand for fiskerirådet 24.02.2017

Reglerne for licenser til fangst af rensdyr og moskusokser 27.02.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her  27.02.2017


Marts

Stop for edderfulge fangst 03.03.2017

 

Fiskerne må stå sammen 21.03.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her 06.03.2017

APN forvalter isbjørnene i Grønland 09.03.2017

Dispensation fra nye vaccinationskrav til hunde i ”lavrisikoområdet” 10.03.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her 13.03.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her 20.03.2018

Tæt på international fiskeriaftale i den arktiske højsø 24.03.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her 27.03.2017 

Fiskerne har ret til at få en udenskærs kvote 28.03.2017

Samarbejdserklæring 31.03.2017 

Fisk til fiskere og kommende fiskere 31.03.2017 

 

April

Årets stenbiderkvote er på 1.300 tons 04.04.2017

Workshop vedr. kystnært fiskeri efter hellefisk 04.04.2017

Kriterier for makrelkvoten 05.04.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  her 06.04.2017

Omfattende ulovlig snescooterkørsel I det åbne land ved Nuuk 07.04.2017

Stenbiderlicens for 2016 skal gælde 07.04.2017

Start af fiskeri efter stenbider i Sydgrønland – med korrektion 07.04.2017

Hensigtserklæring om bæredygtigt kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten 07.04.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her10.04.2017 

Fiskeri efter stenbider fra Paamiut til Sisimiut  12.04.2017

Grønland har mistet en stor kender til fiskeriet 12.04.2017

Lukning af fiskeri efter torsk i Danas Banke  18.04.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her18.04.2017 

Rokade i Naalakkersuisut  24.04.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri her 24.04.2017 

Forsøgsfiskerier 2017  26.04.2017

Fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. Maj 2017  26.04.2017

Stenbiderlicens for 2017 bliver gældende  27.04.2017

Fiskeri efter stenbider fra Attu til Qeqertarsuaq  27.04.2017

Velbesøgt borgermøde om slædehundeloven  28.04.2017

Garnfiskeri efter hellefisk forlænget i Qaasuitsoq  30.04.2017

 

Maj

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani  01.05.2017

Forsøgsfiskeri i Nordøstgrønland 04.05.2018

Kriterier for udenskærs fiskeri 04.04.2017

Retningslinjer for fordeling af forsøgsfiskeri i 2017 04.05.2017

Bedre uddannelsesmuligheder indenfor fiskerisektoren er en god ide 05.05.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani  08.05.2017

Tale ved Future Greenland  09.05.2017

Mistanke om smitsom hundesygdom i Naajaat ved Upernavik 09.05.2017

Licensafdeling for fiskeri er lukket 10.05.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani  15.05.2017

Det meddeles, at stenbiderfiskeriet i forvaltningsområderne 1D, 1E og 1F stoppes, da kvoterne er opfisket 17.05.2017

Hundehvalpe skal vaccineres når de er 12 uger gamle 19.05.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani  22.05.2017

Narhvalkvote i Upernavik til almindelig fangst er ved at være opbrugt 23.05.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeriuani   29.05.2017

Tag al din fangst med fra fangstturen  31.05.2017

 

Juni 

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani 06.06.2017

Fordeling af den havgående makrelkvote i Østgrønland 07.06.2017

Der bliver gjort noget ved ulvene i Qaanaaqs forvaltningsområde 09.06.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani15.06.2017 

Royal Greenland A/S kan indsætte indhandlingsskib mellem Sisimiut og Kangaatsiuaq 16.06.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 19.06.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 26.06.2017 

Isbjørnekvoten til Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq er opbrugt 27.06.2017

 

Juli

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 03.07.2017

Stop for krabbefiskeriet i Nuuk-Paamiut  04.07.2018

Grønlands nye kombinations fartøj 05.07.2017

Smitsom hundesygdom i Naajaat 05.07.2018

3.192 tons sild er fisket 06.07.2018

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 10.07.2017

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser - Efterår 2017 11.07.2017

Håndtering af døde hunde i Naajaat 12.07.2017

Isbjørn observeret nær Qeqertarsuatsiaat 12.07.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 17.07.2017

Isbjørn observeret nær Qeqertarsuatsiaat 24.07.2017

Narhvalskvoten i Upernavik forvaltningsområde er opbrugt  25.07.2017

Departementet for Fiskeri og Fangst har styr på licensansøgninger 27.07.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 24.07.2017 

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 31.07.2017 

 

August

Ny bekendtgørelse om indberetning af økonomiske oplysninger 04.08.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 07.08.2017

Laksefiskeriet begynder den 15. august 10.08.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 14.08.2017

Forslag til Inatsisartutlov om fiskeri sendt til høring  16.08.2017

Vandreture frabedes i Sydgrønland 16.08.2017

Fra pressemødet  17.08.2017

Gældende regler for fangst af Rensdyr og Moskusokser  17.08.2017

Jagttiden på ikke kvoterede fugle starter 1. september  18.08.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 21.08.2017 

Seafood A/S ejes af herboende borgere  24.08.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 28.08.2017 

Overførsel af harpunkanonkvote til fællesfangstkvoten for sildepisker  28.08.2017

Karl-Kristian Kruse til Nordatlantisk Fiskeriministerkonference  30.08.2017

Gennemkog altid kød fra rovdyr – det kan have trikiner i sig! 31.08.2017

 

September

Information om observation af isbjørne i området ved Nassuttooq 01.09.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 04.09.2017 

Jeg kan ikke udtale mig om fiskerilovforslaget 11.09.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 11.09.2017

Torskekvote i Østgrønland refordelt  14.09.2017

Dispensation for krabbefiskeri i forvaltningsområder  14.09.2017

Høringsfristen for fiskeriloven er udsat  14.09.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani18.09.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani26.09.2017 

Fritidsfangst af rensdyr slutter den 30. september 2017 midnat 28.09.2017

Erindring om jagttider på fugle 28.09.2018

APN arbejder efter reglerne 29.09.2017

 

Oktober

Fra Karl-Kristian Kruses pressemøde 03.10.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 03.10.2017 

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 10.10.2017 

26 hundevaccinatører i slædehundedistriktet  12.10.2017

Intet rystende over svar til Medlem af Inatsisartut, Michael Rosing  13.10.2017

Manglende indberetninger  16.10.2017

Erindring om jagttider på fugle  18.10.17

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 17.10.2017

Ny forvaltningsplan for udenskærs hellefisk ved Vestgrønland  20.10.2017

Grønland med i vigtige forhandlinger om pelagiske bestande i Nordatlanten  20.10.2017

Hellefiskekvoten i forvaltningsområde Uummannaq justeres for resten af året 20.10.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 23.10.2017 

Narhvalkvoten i Tasiilaq forvaltningsområde er opbrugt  30.10.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani31.10.2017 

 

November

Årets laksefiskeri slutter på onsdag, den 1. november  01.11.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 06.11.2017 

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 13.11.2017

Tillykke til fiskere og fangere 16.11.2017

Karl-Kristin Kruse: Jeg glæder mig til anden behandling af forslaget til fiskerilov 17.11.2017  

Stop for fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Sisimiut  21.11.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani 20.11.2017

Fritstilling af de resterende sildepiskerkvoter og pukkelhvalkvoter pr. 23. november 2017  22.11.2017

Naalakkersuisut støtter Great Greenlands initiativ med QR-Code mærkning på sælprodukter 23.11.2017

Stop for fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Nuuk-Paamiut  29.11.2017

 

December

Karl-Kristian Kruse mødes med EU-folk 01.12.2017

QR Kode-seminar i Bruxelles styrker viden om lovligheden af sælfangst  01.12.2017

Historisk aftale om fiskeri i Arktis 01.12.2017

Genforhandling af fiskeriaftalen med EU gennemført  04.12.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 04.12.2017 

Stop for fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Upernavik  07.12.2017

Fiskeriaftale med Rusland genforhandlet for 2018  08.12.2017

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri  uani11.12.2017

Kursus for Trofæjagt-guider  11.12.2017

TAC for forskellige fiskearter 2018  13.12.2017

Fiskeriaftale med Norge genforhandlet for 2018 13.12.2018

Nationale kvoter for pukkelhvaler for 2018 13.12.2018

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2018  17.12 2017

Chokoladebar med udeklareret indhold af jordnødder 17.12.2018

Grønland fastholder sine kvoter i færøsk farvand  19.12.2017

Konsulentbistand til fiskerne og fangere fra departementet 18.12.2018

Du kan se opdateret tal fra det kystnære fiskeri uani 18.12.2017 

Regionale fordeling af kvoter for grønlandshvaler for kvoteåret 2018 19.12.2018

Grønland fastholder sine kvoter i færøsk farvand  19.12.2017

2018 kvoter på hvid- og narhvaler  19.12.2017

Stop for fangst af lomvier 15. december i zone 3  19.12.2017

2018 kvoter på isbjørn  20.12.2017

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr - Vinter 2018  20.12.2017

Fiskere og fangere får legater fra fonde 20.12.2018

Fangstperioder og -kvoter for moskusokser Vinter 2018 21.12 2018

Forsøgsfiskerier 2018 22.12.2018

Opdateret 20.12.2017