Erhvervsjagtbeviser og fangstindberetning

Du skal have NemID for at kunne betjene dig selv online. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank

Du kan bestille dit erhvervsjagtbevis med dit NemID via selvbetjeningsløsningen Erhvervsjagtbevis og fangstindberetning som findes på www.sullissivik.gl

Via selvbetjeningsløsningen på Sullissivik.gl kan du:

  • Indberette din fangst fra sidste sæson og dermed forny dit erhvervsjagtbevis. Dog ikke før d. 1. oktober.
  • Søge om et erhvervsjagtbevis for den kommende sæson. Du skal opfylde flere betingelser, nemlig at du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste to år, du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år og som udgangspunkt skal mindst 50 % af din samlede bruttoindkomst komme fra fangst, jagt eller fiskeri.
  • Skifte fra et erhvervsjagtbevis til et fritidsjagtbevis næste år. Du skal først indberette din fangst via online selvbetjening erhvervsjagtbevis og fangstindberetning. Du skal ikke anmode om et nyt erhvervsjagtbevis. Herefter skal du søge om et nyt fritidsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Fritidsjagtbevis.
  • Hvis du har et erhvervsjagtbevis fra sidste fangstår, skal du indberette din fangst før du kan bestille et nyt bevis. Hvis dit erhvervsjagtbevis er fra forrige fangstår eller tidligere, skal du søge på ny.

Særligt om indkomst krav

Hvis du får et nej, er der ikke tale om et afslag, men om et vejledende svar. I dette tilfælde bør du kontakte din bopælskommune for at bekræfte, om du faktisk opfylder krav eller ej.

Selvbetjeningsløsning udveksler ingen skattedata, men udelukkende et ja eller nej i forhold til de sidste data som skattestyrelsen har i besiddelse. Der er forhold i skatte angivelser, som ikke er taget i betragtning i beregningerne. Dermed skal du henvende dig til din bopælskommune, hvis du får et nej.

Begrænsninger på selvbetjeningsløsningen

  • Du kan ikke bestille dit jagtbevis, hvis du er en social institution. Du skal henvende dig til Departement for Fiskeri, fangst og landbrug
  • Du kan ikke søge om en dispensation fra betingelserne. Hvis du ikke opfylder én eller flere af dem, skal du henvende dig til din kommune
  • Du kan hverken forny eller indberette din fangst før den 1. oktober. Hvis du ikke kan vente til d. 1. oktober, skal du sende dit årsskema til jagtbeviser@nanoq.gl.
  • Du kan ikke skifte fra fritids- til erhvervsjagtbevis midt i et fangstår via selvbetjeningsløsning. Det gør du ved at henvende dig personligt til kommunekontoret eller bygdebestyrelsens kontor.
  • Du kan ikke få et nyt jagtbevis hvis du har mistet kvitteringen for at du har betalt dit jagtbevis. Du skal henvende dig til Departementet for fiskeri, fangst og landbrug.
  • Du kan ikke betale dit jagtbevis i forlængelsen af din bestilling