Landbrug

Her kan du læse publikationer på landbrugsområdet

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug 

Udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende landbrugets økonomi, nedsat i 2007 i forbindelse med drøftelse af Landbrugspolitisk redegørelse ved forårssamlingen i Landstinget.
Udgivelsesdato: april 2008

Landbrugspolitisk redegørelse 2007 - Visioner for det Grønlandske landbrug
Redegørelse til Landstinget om Landsstyrets forslag til en modernisering af landbrugspolitikken
Udgivelsesdato: Marts 2007