Grænsekontrolområdet

Grønlands Selvstyre indgik i foråret 2014 en bilateral aftale med EU om samhandel indenfor fiskevarer, muslinger med videre og biprodukter.

Det betyder, at der for Grønlands vedkommende udstedes en del bekendtgørelser fra EU via Fødevareministeriet. De er gældende for de grønlandske grænsekontrolposter i Nuuk og Sisimiut. 

Du kan se hvilke regler, der er gældende for Grønland nedenunder. 

Indførsel til Grønland af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Bekendtgørelse nr. 383 af 15. april 2014 fra Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug. Læs her.

Veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande

Bekendtgørelse nr. 384 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum. Læs her.

Bekendtgørelse nr. 385 af 15. april 2014 for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner. Læs her.

Bekendtgørelse nr. 386 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter. Læs her.

Bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2014 for Grønland procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland. Læs her.

Bekendtgørelse nr. 388 af 15. april 2014 for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre. Læs her.

Bekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse produkter. Læs her.

Betaling for kontrol ved import til Grønland af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter

Bekendtgørelse nr. 390 for Grønland om betaling for kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukterheraf og produkter fremstillet af disse biprodukter. Læs her.

Bortskaffelse af animalsk affald

Affaldsvejledning (20. juni 2014).


Såfremt du ønsker at læse nærmere om reglerne, skal du følge nedenstående link: Lovstof gældende for Grønland