Fødevareområdet

Grønlands Selvstyre overtog i 1992 ansvaret for en del af veterinær- og fødevareområdet, da sundhedsvæsenet blev hjemtaget. Et af hovedområderne er salg af fødevarer på hjemmemarkedet.

Veterinær- og fødevaremyndigheden har ansvaret for at udarbejde regelsættet, samt at sikre at reguleringen af de hjemtagne områder overholdes og efterleves.

På nuværende tidspunkt har Grønland på veterinær- og fødevareområder hjemtaget følgende:

 1. Tilsyn, tilladelse og kontrol med fødevarer til hjemmemarkedet
 2. Overvågning og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker) herunder trikiner og rabies
 3. Eksport af ikke animalske fødevarer

Ud over de hjemtagne områder, så har Fødevarestyrelsen i Danmark (FVST) bemyndiget Grønlands Selvstyre til at varetage følgende opgaver på vegne af FVST:

 1. Sundhedscertificering af visse trofæcertifikater til eksport til EU
 2. Tilladelser til indførsel af hunde, katte, skildpadder samt visse fugle, gnavere og fisk fra Danmark til Grønland

Grønlands Selvstyre har desuden indgået en samarbejdsaftale vedr. bemanding af de Veterinære Grænsekontrol steder, Boarder Inspection Post - BIP’er.

På området for fødevarer og fødevarevirksomheder gælder følgende regler pr. 1. november 2014:

 • Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. Læs her.
 • Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser. Læs her.
 • Landstingsforordning nr. 7 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser. Læs her.
 • Landstingsforordning nr. 9 af 31. maj 2001 om ændring af landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser (Mikrobiologisk kvalitetskontrol). Læs her.
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder. Læs her.
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Læs her.