Fiskefabrikker og indhandlingsanlæg

Kære bruger­

Du er nu klar til at indberette oplysninger om en fabrik eller et indhandlingsanlæg. Oplysninger for regnskabsåret 2019 skal leveres inden 1. juli 2020.

Bemærk at:

-    Skal du indberette oplysninger for flere fabrikker/indhandlingsanlæg, skal du udfylde og indsende formularen for hvert fartøj.

-    Der kan kun angives hele tal i talfelter, så decimaler skal afrundes til nærmeste hele tal.

-    Såfremt der ikke er noget at angive i et talfelt udfyldes det med et nul (0).

Lovgrundlaget er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land som kan læses på lovgivning.gl ved at klikke her.

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende hvordan skemaet skal udfyldes kan du kontakte GFLK, gflk@nanoq.gl, tlf. 34 50 00.

Vejledning til skema