Fartøjsoplysninger for havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer

Kære bruger,

 
Da Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land er under revision, er deadline for indberetning af fartøjsoplysninger for regnskabsår 2020 udskudt til 1. oktober 2021.

Fremadrettet vil der skulle vil der skulle indberettes via sullissivik.gl.

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse med vejledning i løbet af sommeren 2021.