Indberetning af fiskerioplysninger

Velkommen til indberetningssiden. Du kan her vælge at indberette fiskeri indenfor følgende områder:

  • Alle havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer
eller
  • Alle kystnære hellefiskfartøjer med fartøjskvoter