Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fiskefartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.

Du skal installere overvågningsudstyr, hvis du opfylder mindst ét af følgende kriterier:

 • Dit fartøj er på 50 BRT/90 BT og derover (ifølge fartøjets målebrev),        
 • Du har en tilladelse til forarbejdning om bord, uanset størrelse af dit fartøj,
 • Du laster fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj i Grønlands fisketerritorium, uanset dit fiskefartøjs størrelse eller nationalitet
 • Du fisker i internationale områder og i andre landes territorium
 • Dit fartøj er ikke grønlandsk og du fisker på grønlandsk fiskeriterritorium.

Det er dig som ejer, der skal betale for udstyr, installation og forbrug af det lovpligtige system til fartøjsovervågning (FOE). Læs mere om retningslinjer for installation af udstyret her

Når du installerer eller afinstallerer FOE, skal du indberette det til GFLK. Det gør du ved at udfylde et certifikat. Certifikatet kan du hente her

Overvågningsudstyr til kystnært fiskeri

For kystnært fiskeri skal du bruge udstyr af typen ARGOS, LEO eller Waterdog. Det er O.S. Electronic A/S der er agent for ARGOS og LEO udstyre (www.os.gl).

Liste over godkendte udstyr til kystnært fiskeri

 • CLS-Argos: ARGOS MAR GE-R
 • CLS-LEO
 • Faria: Faria Watch Dog 750 VMS Iridium/GSM (GPRS)
 • Sirius One: SIR 10-4


Overvågningsudstyr for havgående fiskeri

For havgående fiskeri skal du bruge Inmarsat C.

    Du skal anmode om tilladelse til at downloade DNID til Inmarsat-C udstyr. Hent formular her 

Liste over godkendte udstyr til havgående fiskeri

 • Thrane-Thrane: TT-3022D, TT-3026L, TT-3026S og tilsvarende TT-typer
 • Furuno: Felcom
 • Trimble
 • Sirius One: SIR 10-4
 • CLS-LEO

Når du fisker udenfor Grønlands grænser sender overvågningssystemet automatisk dine positioner til de relevante myndigheder. Du har pligt til at kende de nærmere regler, der gælder for de enkelte lande og internationale områder. Se links samling herSiden er sidst opdateret d. 8. juli 2020