Fangstrapportering for opkøbere

Indhandlingsrapportering er obligatorisk for alle landinger til et landanlæg i Grønland. Rapportering er en forudsætning for at kunne eksportere fiskeprodukter til EU

Som indhandlingssted skal du sende indhandlingsoplysningerne i edb-læsbar form. 

Du kan hente skabelon og vejledning her

Rapportering sendes senest den efterfølgende mandag kl. 12:00 vestgrønlandsk tid til GFLK. GFLK kan forlange at indhandlingsrapporteringen skal sendes oftere end en gang ugentligt. Da rapportering er en forudsætning for al eksport til EU skal indhandlingsrapportering være sendt inden der anmodes om EU certifikater.

Som opkøber er du på GFLKs foranledning forpligtet til at videresende al landingserklæringer til GFLK, som erhvervsfiskere har underskrevet ved deres indhandling. Landingserklæringerne skal opbevares i mindst tre år.

Det er dig som indhandlingsstedet, der skal påføre stempel, navn og dato for opkøbet på logbøger. Du giver en kopi af logbogen til fiskeren og sender resten af logbogen til GFLK. Disse skal indsendes hver mandag for den forudgående uge.