Fangstsindberetning for erhvervsfiskere

Alle erhvervsfisker skal indberette deres fangst til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK). Afhængig af fartøjets størrelse skal indberetning foregå via logbog, direkte i forbindelse med indhandlingen.

Som erhvervsfisker er du forpligtet til at indberette al din fangst til GFLK, når du lander din fangst til en opkøber.

Det gør du ved at afgive og underskrive en landingserklæring, der indeholder en række oplysninger. Se skabelon til landingserklæring her . Indhandlingsstedet vil derefter indberette disse oplysninger til GFLK.

Hvis du fisker udenskærs og uanset dit fartøjs størrelse, eller hvis du fisker indenskærs og dit fartøj er på eller over 9,4 m skal du også indberette din fangst ved at føre logbog.

Du skal udfylde og underskrive logbogen, inden du kommer i havn eller til indhandlingsstedet. Datoen for indhandlingen og den mængde, du indhandler, skal du dog først udfylde, når indhandlingen er færdig. 

Når du indhandler, skal indhandlingsstedet stemple din logbog. Du beholder en kopi af logbogen og indhandlingsstedet sender resten af logbogen til GFLK. Laver du en fejl på dit logbogsskema, skal du udfylde et nyt, men husk også at aflevere skemaet med fejl i.Du kan henvende dig til dit lokale indhandlingssted for at få logbogsskemaer. Du kan også henvende dig til GFLK, som tilsender logbøger.

Der er logbogsskemaer for forskellige arter, og type af fiskeri, husk derfor at oplyse, hvilken art du fisker efter.

For fangstindberetning af laks skal du hente skemaet her, og sende den til GFLK.Bifangst

  • Hvis du fanger mere end 60 kg. levende koraller og/eller 800 kg. levende havsvampe i et trawltræk, SKAL du give meddelelse til Grønlands Fiskerilicenskontrol via din logbog og pr. mail. Du skal indstille fiskeriet og flytte mindst 2 sømil fra slutpositionen af trawltrækket i en retning, hvor du mindst kan forvente at fange koraller og havsvampe.

Her kan du hente koral identifikation guide på dansk. her på engelsk og her på grønlandsk.

Her finder du en havsvampe identifikation guide, dog kun på engelsk.

  • Hvis du fanger havpattedyr skal du også notere det i logbogen. Her finder du en liste over betegnelser for havpattedyr 

e-logbøger: Der er mulighed for at erstatte logbog i papir form med et elektronisk system. Hvis du ønsker at få installeret elektronisk logbog system på dit fartøj, skal du kontakte GFLK for installation og oprettelse.
Herunder kan du hente vejledning, der passer med dit fiskeri:

Vejledning til udfyldelse af logbog for rejefiskeri

Vejledning til udfyldelse af logbog linefiskeri

Vejledning til udfyldelse af logbog trawl- og notfiskeri

Vejledning til udfyldelse af logbog for trawl- og notfiskeri - kammuslingefiskeri

Vejledning til udfyldelse af logbog for kystnært rejefiskeri

Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber

Omregningsfaktorer