Bekæmpelse af ulovligt fiskeri/IUU fiskeri

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er med til nedfiske bestandene, at fordreje konkurrence og stiller ærlige fiskere urimeligt dårligt, og bidrage til at ødelægge levesteder.
Flere certificeringssystemer er oprettet med henblik til at bekæmpe ulovligt fiskeri. Læs mere om dem her.