Fiskeri- og jagtkontrol

Fiskerikontrol skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler, politikere og organisationer, nationale som internationale, har bestemt. Reglerne for fiskeriområdet skal sikre, at fiskeriet sker på en bæredygtig måde, og beskytte de enkelte fiskearter mod overfiskeri

Der gælder en lang række vilkår når man er erhvervsfisker i Grønland. Der er mange oplysninger der skal indsendes. Grønlands fiskerilicenskontrol samler alle disse data. Det er vigtigt at GFLK modtager alle disse data, da de bruges i mange forskellige sammenhænge.

Først og fremmest bruger GFLK de indsendte data til at følge med i hvor mange kilo der fiskes op af havet. Nogle fiskerier skal følges nøje, da der er sat en øvre kvote. Når der er landstingsspørgsmål der vedrører fiskeriet skal GFLK også levere talmateriale til disse besvarelser. 

GFLK leverer også data til Grønlands Naturinstitut der bruger tallene som en integreret del af deres kvoteanbefalinger. 

GFLKs primære opgaver er en løbende kontrol af indsendte meldinger og logbøger, overvågning af alle fiskerfartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand via det satellitbaserede overvågningssystem og ugentlige fangstmeldinger.

 Med udgangspunkt i data fra meldinger, logbøger samt landinger udarbejdes der oversigter over kvoteforbrug, der formidles til relevante organisationer og myndigheder.

GFLK skal tillige overvåge, at grønlandske og internationale fiskeribestemmelser overholdes af grønlandsk registrerede fartøjer, der driver fiskeri uden for den grønlandske økonomiske zone. 

Grønlandske fartøjer driver fiskeri i de af NEAFC- og NAFO-regulerede områder samt i de økonomiske zoner tilhørende Norge, Rusland, Island og Færøerne. 

Som en del af fiskerikontrollens arbejde sker derfor et samarbejde med forskellige organisationer. Blandt andet de internationale samarbejdspartnere NAFO, NEAFC, NACGF og NASCO.

Den egentlige søgående fiskeriinspektion forestås af Arktisk Kommando (AKO), der til havs gennemfører kontrol af fartøjernes fangster og fangstudstyr
Der gælder en lang række vilkår når man er erhvervsfisker i Grønland. Der er mange oplysninger der skal indsendes. Grønlands fiskerilicenskontrol samler alle disse data. Det er vigtigt at GFLK modtager alle disse data, da de bruges i mange forskellige sammenhænge.

Først og fremmest bruger GFLK de indsendte data til at følge med i hvor mange kilo der fiskes op af havet. Nogle fiskerier skal følges nøje, da der er sat en øvre kvote. Når der er landstingsspørgsmål der vedrører fiskeriet skal GFLK også levere talmateriale til disse besvarelser. GFLK leverer også data til Grønlands Naturinstitut der bruger tallene som en integreret del af deres kvoteanbefalinger.

Loven har til formål at sikre hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fiskebestandene

Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri

GFLKs primære opgaver er en løbende kontrol af indsendte meldinger og logbøger, overvågning af alle fiskerfartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand via det satellitbaserede overvågningssystem og ugentlige fangstmeldinger. Med udgangspunkt i data fra meldinger, logbøger samt landinger udarbejdes der oversigter over kvoteforbrug, der formidles til relevante organisationer og myndigheder.

GFLK skal tillige overvåge, at grønlandske og internationale fiskeribestemmelser overholdes af grønlandsk registrerede fartøjer, der driver fiskeri uden for den grønlandske økonomiske zone. Grønlandske fartøjer driver fiskeri i de af NEAFC- og NAFO-regulerede områder samt i de økonomiske zoner tilhørende Norge, Rusland, Island og Færøerne. Som en del af fiskerikontrollens arbejde sker derfor et samarbejde med forskellige organisationer. Blandt andet de internationale samarbejdspartnere NAFONEAFC, NACGF og NASCO.

Den egentlige søgående fiskeriinspektion forestås af Grønlands Kommando (GLK), der til havs gennemfører kontrol af fartøjernes fangster og fangstudstyr.

Samlet oversigt over sagsområder
-Udøvelse af kontrol og observation af fangst, jagt og kystnært fiskeri via jagt- og fiskeribetjentordningen 
-Udøvelse af kontrol og observationer af havgående og udenlandsk fiskeri via Fiskerilicenskontrol samt registrering af fiskeridata  

Der gælder en lang række vilkår når man er erhvervsfisker i Grønland. Der er mange oplysninger der skal indsendes. Grønlands fiskerilicenskontrol samler alle disse data. Det er vigtigt at GFLK modtager alle disse data, da de bruges i mange forskellige sammenhænge.

Først og fremmest bruger GFLK de indsendte data til at følge med i hvor mange kilo der fiskes op af havet. Nogle fiskerier skal følges nøje, da der er sat en øvre kvote. Når der er landstingsspørgsmål der vedrører fiskeriet skal GFLK også levere talmateriale til disse besvarelser. GFLK leverer også data til Grønlands Naturinstitut der bruger tallene som en integreret del af deres kvoteanbefalinger.

Loven har til formål at sikre hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fiskebestandene

Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri

GFLKs primære opgaver er en løbende kontrol af indsendte meldinger og logbøger, overvågning af alle fiskerfartøjers aktiviteter i grønlandsk farvand via det satellitbaserede overvågningssystem og ugentlige fangstmeldinger. Med udgangspunkt i data fra meldinger, logbøger samt landinger udarbejdes der oversigter over kvoteforbrug, der formidles til relevante organisationer og myndigheder.

GFLK skal tillige overvåge, at grønlandske og internationale fiskeribestemmelser overholdes af grønlandsk registrerede fartøjer, der driver fiskeri uden for den grønlandske økonomiske zone. Grønlandske fartøjer driver fiskeri i de af NEAFC- og NAFO-regulerede områder samt i de økonomiske zoner tilhørende Norge, Rusland, Island og Færøerne. Som en del af fiskerikontrollens arbejde sker derfor et samarbejde med forskellige organisationer. Blandt andet de internationale samarbejdspartnere NAFONEAFC, NACGF og NASCO.

Den egentlige søgående fiskeriinspektion forestås af Grønlands Kommando (GLK), der til havs gennemfører kontrol af fartøjernes fangster og fangstudstyr.

Samlet oversigt over sagsområder
-Udøvelse af kontrol og observation af fangst, jagt og kystnært fiskeri via jagt- og fiskeribetjentordningen 
-Udøvelse af kontrol og observationer af havgående og udenlandsk fiskeri via Fiskerilicenskontrol samt registrering af fiskeridata