Fiskeri- og jagtkontrol

Er du erhvervsfisker, kan der være nogle særlige krav i forhold til rapportering og indhandling af fiskeri, som du skal være opmærksom på. Det kan du finde vejledning om her på siden.

Fiskerikontrol skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler der er vedtaget af politikere og organisationer. Det gælder såvel nationale som internationale regelsæt. Disse regler skal sikre, at fiskeriet bliver forvaltet efter de gældende regler, og beskytte de enkelte fiskearter mod overfiskeri.

Den information du finder her på hjemmesiden er henvendt til erhvervsfiskere i det havgående fiskerisegment og med fartøjer over 24 meter længde overalt.
Er du fritidsfisker eller erhvervsfisker, der fisker kystnært (indenfor 3 sømil fra kysten), kan du finde mere relevant information om lovgivning for fritidslicenser og kystnært fiskeri på www.sullissivik.gl.

Der gælder forskellige regler inden for fiskerikontrol, alt afhængig af om du er fritidsfisker eller erhvervsfisker, om du har tilladelse til forarbejdning om bord, og hvor du fisker henne i grønlandsk eller internationalt farvand. Desuden gælder der forskellige regler afhængig af størrelsen af dit fartøj.
Alt dette kan du læse mere om i de forskellige punkter i menuen.


Siden er sidst opdateret d. 23. juni 2020