Krabber

Er du erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter krabber

Du kan fiske i de seks forvaltningsområder for det kystnære fiskeri efter krabber, hvor der årligt bliver fastsat en kvote:

  • Upernavik
  • Diskobugten - Uummannaq
  • Sisimiut
  • Maniitsoq - Kangaamiut
  • Nuuk - Paamiut
  • Narsaq – Qaqortoq

Du må kun fiske efter krabber med tejner med halvmasker over 70 mm. Du må kun fange hankrabber, som er mindst 10 cm over rygskjoldet. Hunkrabber skal du genudsætte.

Krabber skifter skjold for at vokse. Det betyder, at der er perioder, hvor krabberne har bløde skjold. Hvis der er over 20 procent bløde krabber i en fangst, skal fiskeriet stoppes og eventuelt flyttes til et andet område.

Du må højst fiske med 50 tejner i en lænke ad gangen.

Fra 2014 har du mulighed for at fiske udenfor 3 sømil grænsen med din kystnærfiskerilicens

Du kan hente her et ansøgningsskema om licens til fiskeri efter krabber.