Fartøjslicens til kystnært fiskeri

Er du erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter hellefisk, torsk, laks og stenbider

Betingelser og krav om dokumentationer:                                                                       

  • Ansøger du om en art, hvor du har krydset, at du ingen licens har haft i 2018, skal du

vedlægge dokumentationer om, at du har en

  1. - Maritim uddannelse fra Fisker- og Fangerskolen                                 
  2. - har erhvervet tilsvarende kundskaber.                                                 
  3. - at du har været ansat som besætningsmedlem

i det kystnære fiskeri i minimum 2 sammenhængende år.                      

  1. - Udtalelse fra lokal fisker- og fangerforeningen                                   
  • Hvis du ikke opfylder krav om bopæls- og skattepligt, skal du ansøge om dispensation og vedlægge dokumentation til sagsbehandling.
  • Hvis du har flyttet bopæl skal flytningen være registeret i folkeregisteret før din ansøgningen kan behandles.
  Du her hente ansøgning om jollelicens til kystnært fiskeri 2019