Makrel og sildefiskeri 2019

Kriterier for tildeling af makrel og sild 2019

Den 20. december 2018 besluttede Naalakkersuisut at fastsætte følgende kvoter for makrel og sild i Østgrønland:

Makrel  59.729 tons

Sild      25.000 tons

Den 1. marts 2019 besluttede Naalakkersuisut efter indstilling fra APNN kriterierne for tildeling af makrel og sild 2019.

Makrel

Kriterierne for makrel 2019 er følgende:

-          54.729 tons af kvoten fordeles til selskaber med grønlandske fartøjer[1]. Mængden fordeles ligeligt mellem de kvalificerede grønlandske fartøjer.

-          5.000 tons stilles til side som reservekvote. Denne mængde kan APNN tildele til selskaber, der har opfisket den initialt tildelte kvote. Disse 5.000 tons er forbeholdt til grønlandske fartøjer.

-          Max 40 % per licens af den samlede fordelte mængde på 54.729 tons kan fiskes af indchartrede fartøjer. Dvs. max 21.892 tons kan fiskes af indchartede fartøjer fra udlandet. Det er således kun de selskaber, der har grønlandske fartøjer der kan indchartre fartøjer til at opfiske deres kvote.

-          Maximum 20 % af makrelkvoten i Østgrønland på 59.729 tons kan fiskes i internationalt farvand. Det vil sige maximum 11.946 tons makrel kan fiskes i international zone.  Fiskeriet er forbeholdt grønlandske fartøjer. Tidspunktet fiskeriet i international zone må foregå:

-          Fra udstedelsen af licensen til og med 30. juni

-          Igen fra den 1. september.

-          Eller når et selskab har opfisket mindst 80 % af sin makrelkvote i grønlandsk zone.

Eksempel: Har et selskab fisket 80 % af sin makrelkvote i grønlandsk zone den 20. august, kan selskabets grønlandske fartøj fiske makrel i international zone fra den 20. august.

-          Såfremt makrelkvoten i Østgrønland ikke er fuldt udnyttet den 1. september 2019 vil APNN gennemføre en refordeling, således at restkvoten (max 11.946 tons) fordeles ligeligt mellem de grønlandske fartøjer i makrelfiskeriet, der ønsker at fiske makrel i international zone.[1] Grønlandske fartøjer defineres som fartøjer, der per 1. januar 2019 er godkendt af APNN jævnfør Licensbekendtgørelsen §17.


-           
Max 40 % per licens af den tildelte mængde af sild kan fiskes af indchartrede fartøjer. Det er således kun de selskaber, der har grønlandske fartøjer der kan indchartre yderligere fartøjer til at opfiske deres kvote.

Indcharting af udenlandske fartøjer i makrel- og sildefiskeriet 2019

At indchartrede fartøjer i makrel-, og sildefiskeriet skal være fra medlemslande i NAFO, NEAFC eller lande, der har tilsluttet sig Aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)[1].

Refordeling af kvoter

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug er bemyndiget til, at refordele makrel-, og sildekvoter i løbet af sæsonen, hvis det bliver relevant.

Ansøgning

Der søges via ansøgningsskema til pelagisk fiskeri.

 

Ansøgningsfrist er den 21. marts 2019, og ansøgningen skal sendes til apnn@nanoq.gl[1] Oversigt over lande, der er tiltrådt aftalen, kan findes her http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf