Krabber

Er du erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive havgående fiskeri efter krabber

Det havgående krabbefiskeri er ikke inddelt i forvaltningsområder, men skal foregå udenfor basis-linjen.

I fire områder ud for Paamiut, Maniitsoq/ Kangaamiut, Sisimiut og Aasiaat er det havgående fiskeri efter krabber begrænset ved, at den almindelige 3-sømile-grænse er udvidet med yderligere 3 sømil. 

Således er fiskeriet i ”Paamiut-krabbekassen”, ”Maniitsoq/ Kangaamiut-kassen”, ”Sisimiut-krabbekassen” og ”Aasiaat-krabbekassen” forbeholdt krabbbefiskere med fartøjer under 120 BT. Det fremgår af bilag til krabbebekendtgørelsen, som du kan læse her.

Der må dog højest være to fartøjer, som driver havgående krabbefiskeri på samme tid. 

Du må højst fiske med 100 tejner i en lænke ad gangen med halvmasker over 70 mm. 

Du må kun fange hankrabber, som er mindst 10 cm over rygskjoldet. Hunkrabber genudsættes.

Krabber skifter skjold for at vokse. Det betyder, at der er perioder, hvor krabberne har bløde skjold.

Hvis der er over 20 procent bløde krabber i en fangst, skal fiskeriet stoppes og eventuelt flyttes til et andet område.