Landanlæg

Et landanlæg er forarbejdnings- eller indfrysningskapacitet på land. Uanset produktion af varer er et modtageanlæg til fisk og fangst på land betegnet som landanlæg

Landanlæg giver fiskere og fangere mulighed for at afsætte deres fangster af hovedsageligt fisk, herunder sæsonbetonede arter som stenbiderrogn, men også sæler, hvaler, rensdyr, moskusokser og bær.

Omkring halvdelen af de grønlandske fangster forarbejdes på indhandlingssteder langs kysten. Øvrige fangster forarbejdes om bord på fartøjerne eller eksporteres til forarbejdning. Hovedparten af råvarerne til den landbaserede fiskeindustri stammer fra det indenskærs fiskeri.

Du skal have tilladelse til opførsel af landanlæg. Du kan sende din ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Du kan læse her (fiskeriloven) om kravene for opførsel af landanlæg, forvaltning og administration.

Til landanlæg skal der være tilstrækkelig forsyning af el og vand for at møde det aktuelle behov for produktion.

Såfremt du ønsker, at etablere eller udvide din landbaserede fiskeindustri, som forventes forsynet fra Nukissiorfiits forsyningsanlæg, skal du sende en skriftlig ansøgning til Nukissiorfiit. Du skal i din ansøgning fremlægge dine planer for det fremtidige el- og vandforbrug.

Ifølge loven om fødevarer og i autorisationsbekendtgørelsen, skal der foreligge autorisationer fra Fødevarestyrelsen. Hjemmel til kravet om, at en virksomhed skal være autoriseret for at fremstille fødevarer.

Du kan læse her loven om fødevarer. (lov om fødevarer)

Du kan få hjælp til overblik over hvilke oplysninger Nukissiorfiit har brug for, ved at skrive til   apnn@nanoq.gl


I det særlige tilfælde, at den landbaserede produktion enten ikke har kapacitet eller har for lidt kapacitet til indhandling, kan der udstedes tilladelse til at indsætte et indhandlingsfartøj.