Forsøgsfiskeri

Hvis du skal udføre forsøgsfiskeri i de grønlandske farvande, skal du have en godkendelse fra Selvstyret

Med henblik på at hjælpe erhvervsfiskere i at udvikle sig og være konkurrencedygtige, er der mulighed for at søge om en licens til forsøgsfiskeri og samtidig økonomiske støtte til det. Om der er støtte eller ej, er du forpligtet til at afrapportere, ved forsøgsfiskeriets afslutning.

Forsøgsfiskeri er en måde at få ny viden om muligheder for at starte et nyt fiskeri, brug af andre eller nye fiskerimetode samt brugen af andre former for fangstredskaber. 

Forsøgsfiskeri kan f.eks. være:

  • Fiskeri i et område, hvor der ikke i forvejen er et systematisk fiskeri 
  • Fiskeri efter en art, som der normalt ikke fiskes efter, såsom søpindsvin eller skolæst
  • Fiskeri med andre redskaber og metoder, der normalt er i brug 

Forsøgsfiskeri kan være kystnært såvel som havgående. Du kan være erhvervsfisker, eller være i et partrederi eller være et selskab.

Har du et forslag til et forsøgsfiskeri, skal du skrive en ansøgning. 

I din ansøgning skal du skrive om: 
  • Hvorfor du gerne vil lave forsøgsfiskeri
  • Hvilken/ hvilke art(er) du ønsker at fiske efter 
  • Hvilket område du ønsker at fiske i 
  • Hvor store mængder du ønsker og forventer at fiske
  • Hvilken type redskaber og metode, du ønsker at anvende 
  • Hvilket/ hvilke fartøj(er) fiskeriet skal udføres med 
  • Et budgetoverslag og om du ansøger om støtte

Du kan få hjælp til ansøgning ved at henvende dig til KNAPK, Fisker- og Fangerorganisation. 


Du skal sende din ansøgning til: apnn@nanoq.gl  

eller pr post til:  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Imaneq 1A 701, Postboks 269, 3900 Nuuk