Fiskeri og fiskerikontrol

Fiskeriet er Grønlands vigtigste erhverv og er bærende for landets økonomi og er langt den største eksportsektor

Fiskeriafdelingen varetager de forvaltningsmæssige opgaver, som er relateret til Grønlands fiskerierhverv. 

Fiskerikontrollen har til opgave at sikre at reglerne om udnyttelse af de levende ressourcer er overholdt.

Du kan læse lovgivningstekster under Publikationer og lovgivning og på www.naalakkersuisut.gl kan du læse om arbejdet vedrørende udformning af regelændringer, om national og international fiskeri samt international samarbejde.