Rensdyr

Vilde rensdyr er fredede i hele Grønland. Rensdyrjagt er i nogle regioner begrænset af kvoter, mens der i andre regioner ikke er kvoter

Du må jage rensdyr for deres kød, skind og gevirer. Du kan på www.naalakkersuisut.gl læse om den årlige kvotefordeling fordelt på de enkelte regioner samt fangstperioderne, hvor du må jage rensdyr. 

Der er 11 regioner til rensdyrjagt i Grønland.

 • Region 1: Naternaq
 • Region 2: Sisimiut-Kangerlussuaq
 • Region 3: Akia-Maniitsoq
 • Region 4: Ameralik
 • Region 5: Qeqertarsuatsiaat
 • Region 6: Qassit
 • Region 7: Neria
 • Region 8: Nuussuaq
 • Region 9: Olrik Fjord
 • Region 10: Inglefield Land og Prudhoe Land
 • Region 11: Ivittuut

For at du kan jage rensdyr, skal du have

 • Et gyldigt jagtbevis
 • Rensdyrlicens til den pågældende region
 • De påbudte fangstredskaber, som er angivet i bekendtgørelsen

Dit gevær skal mindst være af kaliber .222, og dette skal være indskudt samt i god stand. Du kan selv vælge typen af ammunition. Du må ikke bruge hel- eller halvautomatiske våben.

Hvis du bruger bue og pil, skal det være en Compound-bue med fast indstillede sigtemidler. Når du bruger pile med fast spids (pilespids med vægt på minimum 25 gr.), skal der være en trækvægt på minimum 21 kilogram. 

Trækvægten skal være på minimum 25 kilogram, når du bruger pile med mekanisk spids (pilespids med vægt på minimum 28 gram).

Du skal medbringe alt kød fra det nedlagte rensdyr fra fangstpladsen.

Hvis du anskyder et rensdyr, har du pligt til at nedlægge det så hurtigt som muligt og hvis du observerer et anskudt rensdyr, har du pligt til at aflive dette, samt rapportere forløbet til APNN eller Jagtbetjenten.

Du må anvende køretøjer til transport af nedlagte dyr ad godkendte transportkorridorer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen, men du må ikke anvende køretøjer til selve fangsten eller drivning af rensdyr. Du skal holde afstand til levende rensdyr på mindst 500 meter, når du bruger køretøjer.

Du må gerne benytte hundeslæde som transportmiddel i slædehundedistrikter.

Senest 14 dage efter jagtturens afslutning skal du have indberettet din fangst af rensdyr til kommunen på det særmeldingsskema, der er på bagsiden af din rensdyrlicens. 

Her kan du se mere detaljeret beskrivelse af aldersbestemmelse af rensdyr. Her

Senest den 15. oktober skal du indrapportere til APNN alle de moskusokser, som du har fanget eller anskudt, via årsskemaet i PINIARNEQ.

Du kan kun indhandle og sælge på ”brættet” i den pågældende jagtsæson og maksimalt 3 dage efter, at jagtsæsonen slutter. Hvis der er særlige kommunale vedtægter om rensdyrjagt i din kommune, har du pligt til at sætte dig ind i disse, inden du taget på rensdyrjagt.